Hírek

Pénteken hosszú hónapok szenvedését követően az Égi Hazába költözött Tamás testvérünk. 55 földi évének a kisebbik részét töltötte az Úrral (hiszen felnőttként tért meg), de azokban az években több száz embert vitt közelebb Istenhez. Szolgálatai különfélék voltak: tanúságtétel, igeliturgia vezetése, kiscsoportok vezetése, közbenjáró imádság,...