Keressétek Isten országát!

Téma: Jézus tanításának Isten országa, Isten uralma áll a központjában. "Jézus Krisztus Isten országának látomásában élt" (Szegedi László). Minden tevékenységét összefogó célt, a tökéletes szeretet ihlette világot jelentette számára. Azonban ennek megvalósítása nem csak Isten feladata, hanem a miénk is. A hétvége során Isten országát fedezzük fel a Biblia tanítása, Jean Vanier, Szegedi László atya és Varga Laci atya gondolatai segítségével.

Cél: A lelkigyakorlaton résztvevők mélyebben megértsék Jézus tanítását az Ő országáról, megismerjék annak törvényeit, az abban élők hivatását, lehetőségeit és feladatait. Ezáltal megújulva, az Úrral még szorosabb kapcsolatban folytassák életük útját.

Tanúságtételek

Választ kaptam a kérdéseimre Ágnes

Isten országa érdekelt. Egységben látom ezt. Megerősít az egyház és az Isten országának a kapcsolatában. Néha csalódom az egyházban. Ez vigasz, hogy azon túl is van. Éva

A lelkigyakorlat megerősített a keresztény életben. Teri

Megindított a lelkigyakorlat. Egyre könnyebb felismerni, mi az igaz, mikor szól a Szentlélek. Ezek ajándékok. Margó

A hétvége megerősített abban, hogy jó úton járok. Zoli

Isten országát el kell kezdenem élni, mert ez az egyetlen lehetőség - ez Jézus terve. Hálás vagyok Istennek, hogy ez valódi reménységgel tölt el! István

Isten országának törvényeiről eddig még nem hallottam. Pedig jó tudni róluk... Mihály