Keresztény hitvallás
- mit is hiszünk lelkigyakorlat

Téma: az Apostoli hitvalláson keresztül bemutatja, hogy kiben (Atya, Jézus, és a Szentlélek) és miben (az egyház, a szentségek, a jövő...) hisz egy katolikus keresztény ember.
Cél: az alapvető hitbeli ismeretek felelevenítése, kiegészítése, elsajátítása, illetve a témában felmerült kérdések megválaszolása. Mindezt kérügmatikus módon, személyes válaszokat adva az Úrnak. 

Tanúságtételek

Felnőttként tértem meg, ezért vannak bizonyos hiányosságaim a keresztény ismeretek terén. Járok naponta szentmisére, mégis sok mindenről még nem hallottam. Rengeteg dolog összeállt a fejemben, mostantól másképp imádkozom a hitvallást. Eszter 

Még inkább akarom Jézust szeretni. Gyöngyi 

Valami ismét történt bennem: egy lépéssel előrébb jutottam a szabadság felé. Laci, hittanár 

Rendszereződött a tudásom. Ági 

Ez a hétvége egy nagy békét hozott számomra. Lajos 

Erre a hétvégére, az ilyen katekézisre mindenkinek szüksége lenne. Eszter