Alapítvány


A Holdfény Közösség Alapítvány 2011-ben jött létre. 

Alapítója: Dr. László Kristóf, orvos, egyetemi docens. 

A Kuratórium elnöke: Dr. Frankó Tamás, az Esztergomi Hittudományi Főiskola rektora, valamint bírósági helynök. 

Tiszteletbeli elnöke: Dr. Beer Miklós, váci megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia egészségügyi referense.

A Holdfény Közösség Alapítvány adószáma: 18273517-1-07Miért jött létre az Alapítványt, mi a célja?

"Minden Magyarországon élő rászoruló, beteg, különösen is az értelmileg sérült emberek gondozásának, életkörülményeinek, fizikai- és mentális egészségének javítása, ennek elősegítése" valamint "A hátrányos helyzetű, különféle veszélyeknek kitett anyaországon belüli, vagy határon túli magyar csoportoknak a lelki természetű- és egyéb módon történő segítése, védelmének az előmozdítása, továbbá az ilyen jellegű problémák megelőzése."

Mivel az Alapítványt hazájukat szerető, keresztény szellemiségű emberek hozták létre, ezért "Céljaink összhangban kívánnak lenni az új nemzeti alaptörvénnyel, valamint Jézus Krisztus példájával és tanításával."

Azért, hogy az Alapítvány a céljait elérje, az alábbi konkrét tevékenységeket kívánja tenni:

  • hátrányos helyzetű családok, idősek, betegek segítése (pl. látogatás, adományosztás);

  • értelmileg sérült, fogyatékkal élő emberek számára lakóotthon létrehozása... foglalkoztatásuk elősegítése;

  • közösségi alkalmak szervezése minden korosztály számára: előadások, konferenciák, csoportos foglalkozások, lelki gyakorlatok, kirándulások, táborok, sport rendezvények;

  • anyaországon belüli kisebbségek integrálódásának előmozdítása (pl. romamissziós tevékenységek szervezése és lebonyolítása);

  • határon kívül élő magyarokkal való kapcsolattartás, nemzeti hovatartozásuk erősítése (pl. közös kulturális- és vallási programok és kirándulások szervezése);

  • adományok (pénzbeli és természetbeni) gyűjtése.

Mindezeket természetesen lépésről lépésre szeretnénk megvalósítani. A nagyobb hatékonyság érdekében létrehoztunk egy olyan csoportot, amely tagjai szintén ezeknek a céloknak elérése érdekében kívánnak tevékenykedni: Holdfény Közösség néven. Vezetőjének Listár István, teológus, hittanárt választottuk.

Kérjük az Ön imádságát, támogatását az Alapítványunk számára!

Köszönettel:

Holdfény Közösség Alapítvány

E-mail: holdfenykozosseg@gmail.com