Részlet az alapító okiratból

Az Alapítvány tartós közérdekű céljai és az ezek megvalósítása érdekében kifejtett tevékenysége:

A.) Az Alapítvány tartós közérdekű célja:

a.) Minden Magyarországon élő rászoruló, beteg, különösen is az értelmileg sérült emberek gondozásának, életkörülményeinek, fizikai- és mentális egészségének javítása, ennek elősegítése;

b.) A hátrányos helyzetű, különféle veszélyeknek kitett anyaországon belüli, vagy határon túli magyar csoportoknak a lelki természetű- és egyéb módon történő segítése, védelmének az előmozdítása, továbbá az ilyen jellegű problémák megelőzése.

Céljaink összhangban kívánnak lenni az új nemzeti alaptörvénnyel, valamint Jézus Krisztus példájával és tanításával.

B.) Az Alapítvány tartós közérdekű célját az alábbi konkrét tevékenységekkel valósítja meg:

  • hátrányos helyzetű családok, idősek, betegek segítése (pl. látogatás, adományosztás);

  • értelmileg sérült, fogyatékkal élő emberek számára lakóotthon létrehozása, majd ennek megtörténte után a lakóotthon fejlesztése, működtetése, az ott élők számára fejlesztő foglalkozások szervezése és ezek lebonyolítása, foglalkoztatásuk elősegítése;

  • közösségi alkalmak szervezése minden korosztály számára: előadások, konferenciák, csoportos foglalkozások, lelki gyakorlatok, kirándulások, táborok, sport rendezvények;

  • anyaországon belüli kisebbségek integrálódásának előmozdítása (pl. romamissziós tevékenységek szervezése és lebonyolítása);

  • határon kívül élő magyarokkal való kapcsolattartás, nemzeti hovatartozásuk erősítése (pl. közös kulturális- és vallási programok és kirándulások szervezése);

  • adományok (pénzbeli és természetbeni) gyűjtése.

Az Alapítvány jellege, közhasznú jogállása:

Az Alapítvány a bírósági nyilvántartásba vételt és a közhasznú jogállás megszerzését követően az 1997. évi CLVI. törvény 26.§-ának c.) pontjában felsorolt alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:

1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,

2. szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,

4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,

5. kulturális tevékenység,

10. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,

11. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,

13. magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,

14. sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével,

17. rehabilitációs foglalkoztatás,

18. munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése - ideértve a munkaerő-kölcsönzést is - és a kapcsolódó szolgáltatások,

23. bűnmegelőzés és az áldozatvédelem.

A Holdfény Közösség Alapítvány adószáma: 18273517-1-07