Válasz a Ferenc pápát ért támadásokra

2014.04.19

Sztrilich Ágnes szociális testvér írása

Nagyon eszembe jár, Margit testvér mondása, figyelmeztetése az embermentés ideje alatt: testvérek, három napja nem támadott minket a Sátán, nem csinálunk valamit rosszul?

Meg vagyok győződve, hogy most nagyon meg kell maradnunk a bizalomban a Szentlélek iránt, mert most jön a sárdobálás. Hogyan is viselné el a "hazugság Atyja, a Diabolos, a szétdobáló", hogy a Lourdesi Szűzanya ünnepétől kezdve az egész világ a Katolikus Egyház-fővel, a leköszönővel, a megválasztandóval és a megválasztottal foglalkozik.

Ahogyan Benedek pápát próbálták lejáratni a Hitler jugenddel, hasonlóra számíthatunk, sőt már itt is van. Jól szervezett, érzékeny támadás, Jálics, a "hitvalló" spirituális vezető, annak idején azt írta a könyvében, hogy rendtársa jelentette fel, neki megmutatták a feljelentést. S most ezzel támadják Ferenc pápát, hogy ő volt a rendtárs, sőt jezsuita tartomány főnök.

Az egyháztörténelem tapasztalata, hogy a túlélő hitvallók, sokféle bajt okoztak régen is, ma is.
Mit tudunk konkrétan. Ferenc pápa, tartományfőnökként, keményen szembeszállt a Fölszabadítás teológiájával, ami a Szentírás marxista, forradalmi átírása, erős mozgalom volt Latin Amerikába, a Pueblai- Konferencián II. János Pál pápa szembesítette a latin Amerikai Egyházat ennek a tévedésével, s aztán hivatalos dokumentum elítélte. Sajnos Latin Amerikában sok pap, és igen sok jezsuita is beleállt a Felszabadítás teológiájának a vonulatába, mely forradalmi, evilági Paradicsomot ígért.

A diktatúrák mindenütt ugyanolyan eszközökkel dolgoznak, s ezek közé tartozik a dokumentumok hamisítása is, hogy a régi "oszd meg és uralkodj" működhessen.
Nagybátyám, Csapody Etele, aki a Lénárdt ügyben ült négy évet, hihetetlen szelíd, békés ember volt, és alig beszélt a börtönévekről. Nem sokkal halála előtt, fakadt ki belőle családi körben a fájdalom, hogy neki csak az fáj, hogy őt a Lénárdt is elárulta. Megkérdeztem, honnan tudod. Láttam az aláírt vallomását. Etele bácsi, te hiszel a Sátánnak? - hiszen bármit tudnak hamisítani.

Hihetetlen felszabadult örömmel köszönte meg, és ezzel a felszabadult békével halt meg hamarosan.

A magyar TV leadta azt a "dokumentum filmet", amibe hivatalos papírokra támaszkodva állítják, hogy Kisberk Imre beépített volt. Kisberk Imre, Székesfehérvári plébánosként, majd püspökként is a testvéreink lelkiatyja, fogadalmaik átvevője volt, és egy testvér sem bukott le, s közelről látták az életét. Tehát, nem vagyok hajlandó őt - saját rendi tapasztalataink alapján, a beépítettek közé számolni, hiszen éppen ez volt a célja a diktatúrának!!!

A diktatúrák ugyanúgy működnek mindenütt, úgyan-úgy gyártják a bizonyítékokat, ugyanolyan lelki tortúrának vetik alá az embereket.. S egy diktatúra fogságából sem tud egy rendfőnök valakit kiszabadítani. S hogy ezt a fogságot szenvedő hogyan tudja feldolgozni, vagy hogyan marad ott a mérgezett tövis a szívében, az igen különböző.

De ne hagyjuk, hogy tovább hasson.... mert ez a Sátán célja.

De más irányból is fog támadás érkezni, hiszen Közép és Dél Amerika élő katolikus közösségét agresszíven "misszionálják " a pentekosztalisták, - amerikai pénzen. S Ferenc pápa, egyházmegyés püspök korában ezzel is szembeszállt. A pentekosztalisták részben éppen azért tudnak teret nyerni, mert a "Felszabadítás teológiája" által ígért evilági paradicsom nem jött be, de a Katolikus Egyháztól elidegenedett csalódott egyszerű embereknek új reményt nyújtanak.
S támadni fogják, sárral fogják dobálni az életellenesség képviselői, akár feminista, akár természetvédelmi köntösben jelennek meg, hiszen Ferenc pápa felvette a harcot, az élet-ellenességgel, védelmezi a megfogant életet a természetes halálig, védelmezi az egy férfiből és nőből álló családot, és védelmezi a drogbárókkal, kapitalistákkal szemben a szegényeket.

S támadni fogják azok a "jámbor katolikusok" akik jobban hisznek a különböző magán próféciáknak, mint az Úr ígéretének, hogy mindennap velünk van, és Egyházát kősziklára építi és a pokol kapui nem fognak erőt venni rajta.

Az engedetlen jámbor, aki nem fogadja el püspöke intését, (lásd: Székely János pp) hogy a "Nagy figyelmeztetés" nem hiteles, aki össze vissza magán-kinyilatkoztatásokra hallgat, szeret szorongani, és nem hallja meg Ferenc pápa szavát, aki azt mondta tegnap a bíborosoknak tartott beszédében, amit Pál apostol: Nem akarok másról tudni, mint a Megfeszített Krisztusról!" Ferenc pápa ezt úgy fogalmazta: "A Megfeszített Krisztus nélkül, az Egyház humanitárius NGO. Krisztus keresztje nélkül nincs kereszténység.

Testvérek, meg akarunk, maradni a Spe Salvi-ban, az üdvösség reményében és bizonyosságában, vagy beállunk az avar-zörgésre figyelők zavart keltők csapatába???


Ágnes testvér