Egy újabb láng ég a Mennyben – Margit néni halálára

2021.03.04

Életének 96. esztendejében elhunyt Margit néni.

Szándékosan nem írom le a teljes nevét, hiszen a falujában és a közösségeiben mindenki csak így ismerte. Egész életét az Isten szolgálatára szánta, mindig Hozzá, az Ő törvényéhez szabta magát. Fiatal korában részt vett a KALÁSZ mozgalomban, buzgón imádkozott, tett az Egyház ügyéért. A háború szenvedései után a kommunizmus üldöztetése ellenére is minden szentmisén részt vett, vezette a közös énekeket, sekrestyésként is megmutatta, hogy mindig számíthatnak rá. A szegény plébánosok nagyon kis pénzzel tudták honorálni a szolgálatát - de ő így is évtizedeken át hűségesen szolgált. A rendszerváltás után a helyi rózsafüzér imádság vezetésén túl eljárt virrasztani is - gyakran egész éjjel engesztelte az Urat. Zarándoklatokra is utazott, ahol elmélyíthette a hitét még jobban. Támogatta az összes egyházi kiadványt - sajtóapostoli munkát is végzett. Amikor már az egészsége nem engedte, akkor a kántori szolgálattól megvált. Majd a betegsége előrehaladtával a sekrestyési teendőit is át kellett adnia. Betegen is minden szentmisén megjelent - a házától a templomig tartó kb. 80 méteres utat több, mint 30 perc alatt tudta megtenni. Amikor pedig már nem tudott eljutni Isten házába, akkor otthonában imádkozott az asszonyokkal, havonta egyszer pedig a helyi atya misét mutatott be Margit néni szobájában.

És pár napja elment - haza ahhoz az Istenhez, akit közel 100 évig követett, szeretett, szolgált, és másokhoz is közelebb vitt. Most már Fent van, és imádkozik értünk - ahogy eddig is tette, csak már még hatékonyabban. Mi sírunk - mert hiányzik. De hisszük, hogy újra együtt leszünk!

Az újratalálkozásig ne felejts el minket!

"... hogy szent trónod körül, ő udvarolhasson, s téged boldogítót, örökké áldhasson!"