64. nap: Ferenc pápa Urunk mennybemeneteléről

2020.05.25

Bár II. János Pál pápa ünnepi hetében teltek az előző napok, mégis Jézus Krisztus mennybemenetelét tartottuk tegnap Magyarországon is. Péter mai utódának szavai találhatóak a folytatásban, aki erről a titokról, Jézus más módón történő jelenlétéről elmélkedik. Épüljünk általa! 

"Az evangélium szakasz (vö. Mt 28,16-20) az apostolokat mutatja, akik összegyűlnek Galileában "azon a hegyen, amelyet Jézus kijelölt nekik" (Mt 28,16). Itt kerül sor a feltámadt Úr utolsó találkozójára övéivel: a hegyen. A "hegynek" erős szimbolikus töltése, felidéző ereje van. Jézus hegyen hirdette meg a boldogságokat (vö. Mt 5,1-12); hegyek közé húzódott vissza imádkozni (vö. Mt 14,23); ott fogadta a tömegesen érkező embereket és gyógyította a betegeket (vö. Mt 15,29). De ezúttal a hegyen már nem a Mester az, aki cselekszik és tanít, hanem a Feltámadott kéri a tanítványokat, hogy ők cselekedjenek és hirdessék az örömhírt. Megbízza őket művének folytatásával.

Minden néphez szóló küldetéssel ruházza fel őket. Azt mondja: "Menjetek, és tegyetek tanítvánnyá minden népet! Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, és tanítsátok őket, hogy megtartsák mindazt, amit parancsoltam nektek!" (Mt 28,19-20). Az apostolokra bízott küldetés tartalma a következő: örömhírt hirdetni, keresztelni, tanítani és a Mester, vagyis az élő evangélium által követett úton járni. Az üdvösség eme üzenete mindenekelőtt a tanúságtétel kötelességét rója ránk. Tanúságtétel nélkül nem lehet örömhírt hirdetni! És erre mi, mai tanítványok szintén meghívást kaptunk, hogy számot adjunk hitünkről. Egy ilyen nehéz feladattal szemben, gyengeségeinkre gondolva, elégtelennek érezzük magunkat, ahogyan biztosan az apostolok is annak érezték magukat. De nem szabad megriadnunk, emlékeznünk kell a szavakra, amelyeket Jézus intézett hozzájuk, mielőtt a mennybe ment: "Íme, én veletek vagyok mindennap a világ végezetéig" (Mt 28,20).

Ez az ígéret arról biztosít, hogy Jézus állandóan jelen lesz közöttünk, és vigasztal majd bennünket. Hogyan valósul meg ez a jelenlét? Az ő Lelkén keresztül, aki vezeti az Egyházat, hogy minden ember útitársaként járjon a történelemben. A Krisztus és az Atya által küldött Lélek az, aki megvalósítja a bűnbocsánatot, és megszenteli mindazokat, akik bűnbánatot tartva bizalommal megnyílnak az ő ajándéka előtt. Az ígérettel, hogy velünk marad az idők végezetéig, Jézus elindítja világban való jelenlétének új módját, azt, hogy feltámadottként lesz velünk. Jézus jelen van a világban, de másfajta módon, feltámadottként, vagyis olyan jelenléttel, amely Isten igéjében, a szentségekben, a Szentlélek állandó és belső működésében tárul fel. A mennybemenetel ünnepe azt üzeni nekünk, hogy Jézus, noha a mennybe emelkedett, hogy dicsőségesen az Atya jobbján lakozzon, most és mindig közöttünk van: ebből táplálkozik a mi erőnk, kitartó képességünk és örömünk, abból, hogy a Szentlélek erejében Jézus jelen van közöttünk!

Szűz Mária kísérje utunkat anyai oltalmával: tanuljuk meg tőle annak édességét és bátorságát, hogy tanúi vagyunk a feltámadt Úrnak a világban!"

Forrás: Magyar Kurír