298. nap: Végre legálisan…

2021.01.14

A szentatya intézményesítette a már gyakorlatban hosszú ideje meglevő szokást, hogy a Katolikus Egyházban a nők is vállalhatnak liturgikus szolgálatot. Nagy öröm ez, hiszen mindannyian Isten gyermekei vagyunk, és a keresztségünk folytán van feladatunk - mindannyiunknak.

Sajnos sokan támadják Ferenc pápát, pedig ő csak "rendbe tette" a kialakult helyzetet. Hazánkban, a Pécsi Egyházmegyében már a 2000-es évek elején püspöki engedéllyel több nő kapott igaliturgiára és áldoztatásra rendszeres engedélyt. A tapasztalat pedig az, hogy még a falvakban is elfogadták a hívek a női liturgiavezetést. A pápa pedig ennél még kevesebbet mond.

És természetesen ez nem azt jelenti, hogy a nőket is pappá fogják szentelni - hiába mondják ezt a rosszakaró katolikusok.

A kánon új megfogalmazása így hangzik: "Azok a laikusok, akik rendelkeznek a püspöki konferencia által megszabott életkorral és megkívánt képességekkel, meghatározott liturgikus szertartás révén állandó jelleggel rendelhetők a felolvasók és az akolitusok szolgálatára." Éppen ezért a kódex szövege a világiakra vonatkozó "férfi" megjelölést eltörölte.

Ferenc pápa utal Szent II. János Pál pápa szavaira, aki szerint "a szolgálati papság tekintetében az Egyház semmilyen módon nem rendelkezik azzal a képességgel (facultas), hogy a papi rend szentségét a nőknek adja", majd hozzáteszi, hogy "ellenben a nem papi szolgálatok számára ma lehetségesnek és alkalmasnak tűnik e fenntartás meghaladása". A pápa elmagyarázza továbbá, hogy "a lektorátus és akolitátus szolgálatának hozzáférhetővé tétele mindkét nem számára, a keresztségben nyert papi küldetés jegyében, gyarapítja értékes hozzájárulásuk elismerését, amit már régóta sok világi hívő, köztük számos nő nyújt az Egyház élete és küldetése számára".

Ferenc pápa azt is kiemeli, hogy "e szolgálatok átadása a nőknek, püspöki megbízatás formájában, nyilvános elismerésüket jelenti, és hatékonyabbá teszi mindenki részvételét az Egyház evangelizációs munkájában".