716. nap: Küzdeni kell a gonosz ellen

2022.03.08

A mai napon az első nagyböjti vasárnap homíliáját adjuk közzé Ferenc pápától. Arra bíztat minket, hogy ne engedjünk az ördögnek, maradjunk szabadok...

"A mai liturgia evangéliuma, nagyböjt első vasárnapján, a pusztába vezet bennünket, ahová Jézust a Szentlélek kivezette, negyven napra, hogy az ördög megkísértse (vö. Lk 4,1-13). Jézust is megkísértette az ördög, és Jézus mindannyiunkat kísér kísértéseinkben. A puszta a gonosz csábításai elleni küzdelmet szimbolizálja, hogy megtanuljuk az igazi szabadságot választani. Jézus ugyanis közvetlenül nyilvános működésének megkezdése előtt tapasztalja meg a pusztát. Éppen ezen lelki küzdelmen keresztül erősíti meg határozottan, hogy milyen Messiás akar lenni. Nem ilyen Messiás, hanem ilyen: azt mondanám, hogy ez pontosan Jézus messiási identitásának, Jézus messiási útjának a kinyilvánítása. "Én vagyok a Messiás, de ezen az úton." Nézzük hát meg közelebbről a kísértéseket, amelyekkel megküzd.

Az ördög kétszer is így szólítja meg: "Ha Isten Fia vagy..." (Lk 4,3.9). Más szóval azt javasolja, hogy használja ki helyzetét: először is, hogy kielégítse anyagi szükségleteit - az éhséget - (vö. Lk 4,3); aztán, hogy növelje hatalmát (vö. Lk 4,6-7); végül, hogy csodajelet kapjon Istentől (vö. Lk 4,9-11). Három kísértés. Mintha azt mondaná: "Ha Isten Fia vagy, használd ki!" Hányszor megtörténik ez velünk: "Ha már ebben a helyzetben vagy, használd ki! Ne hagyd ki a lehetőséget, az esélyt", vagyis "gondolj a saját hasznodra!" Csábító ajánlat, de a szív rabságába vet téged: a birtoklás vágyának megszállottjává tesz, mindent a dolgok, a hatalom, a hírnév birtoklására szűkít le. Ez a kísértések lényege: "a szenvedélyek mérge", melybe a gonosz gyökeret ereszt. Nézzünk magunkba, és azt fogjuk találni, hogy kísértéseink mindig ezt a mintát követik, mindig így cselekszünk a kísértésekben!

Jézus azonban győztesen száll szembe a gonosz csábításaival. Hogyan cselekszik? A kísértésekre Isten igéjével válaszol, mely azt mondja, hogy ne használjuk ki, ne használjuk fel Istent, a többieket és a dolgokat önmagunk érdekében, ne használjuk ki helyzetünket annak érdekében, hogy kiváltságokat szerezzünk. Mert

az igazi boldogság és szabadság nem a birtoklásban, hanem a megosztásban rejlik; nem mások kihasználásában, hanem szeretésében; nem a hatalom megszállottságában, hanem a szolgálat örömében.

Testvéreim, ezek a kísértések minket is kísérnek életünk útján. Ébernek kell lennünk, nem szabad megijednünk - mindenkivel megtörténik -, és vigyáznunk kell, mert gyakran a jó látszólagos alakjában mutatkoznak meg. Az ördög, ugyanis, aki ravasz, mindig megtévesztést alkalmaz. El akarta hitetni Jézussal, hogy javaslatai hasznosak annak bizonyítására, hogy valóban ő Istennek a Fia.

Szeretnék hangsúlyozni egy dolgot. Jézus nem beszélget az ördöggel: Jézus sosem beszélgetett az ördöggel! Vagy kiűzte, amikor meggyógyította a megszállottakat, vagy ebben az esetben, amikor válaszolnia kell, ezt Isten igéjével teszi, sosem a saját szavaival. Testvéreim, sose bocsátkozzatok párbeszédbe az ördöggel: ő ravaszabb nálunk! Sose! Kapaszkodjatok Isten igéjébe, mint Jézus, és legfeljebb mindig Isten igéjével válaszoljatok! Ha ezen az úton járunk, nem fogunk tévedni.

Így cselekszik velünk az ördög: gyakran érkezik "csillogó szemekkel", "angyali arccal"; sőt szent, látszólag vallásos motívumokkal is tudja álcázni magát! Ha engedünk hízelgéseinek, a végén azzal igazoljuk hamisságunkat, hogy azt jó szándékokkal álcázzuk. Hányszor hallottuk már például ezt: "Furcsa ügyleteim voltak, de segítettem a szegényeket"; "kihasználtam a pozíciómat - politikusként, országvezetőként, papként, püspökként -, de jó célok érdekében is"; "engedtem az ösztöneimnek, de végül is nem ártottam senkinek", ezek az igazolások, és így tovább, egymás után. Kérlek benneteket: a gonosszal nincs kompromisszum! Az ördöggel nincs párbeszéd! Nem szabad párbeszédet folytatnunk a kísértéssel, nem szabad elaltatnunk a lelkiismeretünket, és azt mondani: "Ez végül is nem súlyos dolog, mindenki így csinálja!" Nézzünk Jézusra, ő nem egyezkedik, nem köt megállapodást a gonosszal. Az ördöggel szembe Isten igéjét állítja, mely erősebb az ördögnél, és így legyőzi a kísértéseket.

Ez a nagyböjti időszak számunkra is legyen pusztasági időszak! Szánjunk időt a csendre és az imádságra - egy kis időt; jót fog tenni! -, és ebben a csendben álljunk meg, és nézzük meg, mi kavarog a szívünkben, nézzük meg belső igazságunkat, azt, amiről tudjuk, hogy nem igazolható! Végezzünk belső nagytakarítást, álljunk Isten igéje elé az imában, hogy a bennünket rabságba taszító gonosz ellen jótékony harc folyhasson bennünk, szabadságért folytatott harc!

Kérjük a Boldogságos Szent Szüzet, hogy kísérjen bennünket a nagyböjti pusztaságban, és segítsen nekünk a megtérés útján!"

Forrás: Magyar Kurír