585. nap: A Katolikus Egyház helyzete számokban

2021.10.28

Ma egy kis statisztikát adunk közzé, amely a Katolikus Egyház 2019. év végi számadatait mutatja...

" A világ népessége

December 31-én a világ népessége 7 577 777 000 volt, az előző évhez képest 81 383 000-rel növekedett. A népesség minden kontinensen növekedett, beleértve Európát is. A növekedés Ázsiában volt a legnagyobb (+40 434 000), ezután következik Afrika (+33 360 000), majd Amerika (+6 973 000), Európa (+157 000) és Óceánia (459 000).

Katolikusok

2019. december 31-én a világ katolikusainak száma 1 344 403 000 volt, az előző évihez képesti 15 410 000-es növekedéssel.

Ez minden földrészre vonatkozik, kivéve Európát, ahol 292 000-el csökkent a katolikusok száma. Ahogyan a múltban, úgy most is Afrikában regisztrálták a legnagyobb gyarapodást (+8 302 000), ezt követi Ázsia (+5 373 000), majd Óceánia (+118 000).

A katolikusok aránya a világban az előző évhez képest emelkedett, 17,74%-ra.

A kontinensek tekintetében Afrikában 0,14%-os emelkedést jegyeztek fel, Ázsiában 0,02%-kal, Amerikában pedig 0,09%-kal nőtt a katolikusok száma. Európában viszont 0,05%-os csökkenést észleltek, Óceániában pedig változatlan (26,34%) a katolikusok aránya.

Egy katolikus papra jutó népesség

Az egy papra jutó személyek száma 215-tel növekedett, ezzel az átlag 14,853-ra emelkedett.

Amerikában +96-os, Óceániában +231-es, Európában pedig +172-es a növekedés. Afrikában (-202) és Ázsiában (-765) csökkentek a számok.

Az egy papra jutó katolikusok száma 35-tel nőtt, az átlag így 3 245. Amerikában (+74), Európában (+25) és Óceániában (+60) növekedést, Ázsiában (-34) és Afrikában (-2) csökkenést regisztráltak.

Egyházi cirkumskripciók és missziós állomások

Az egyházi cirkumskripciók (egyházi egységek - a Krisztus-hívők közösségeinek csoportosítása, amelyeket az egyházi hatóság egy kormányzati hatalommal rendelkező hivatalra bíz - a szerk.) száma többé-kevésbé stagnál, egy egységnyi növekedéssel, így számuk 3 026. Afrikában (+2), Ázsiában (+1) és Európában hoztak létre új cirkumskripciókat, míg Óceániában a számuk nem változott (81), Amerikában 3 megszűnt.

A missziós állomások száma, melyeken kirendelt pap tartózkodik 3 217 (+301). Számuk minden kontinensen nőtt, különösen Afrikában (+138), Ázsiában (+88) és Amerikában (+56).

A kirendelt papok nélküli állomások száma 5 836-tal csökkent, így ezek száma összesen 131 407; Afrikában (-4 382), Ázsiában (-358), Európában (-58) és Amerikában (-1 113) visszaesést, Óceániában (+75) gyarapodást tapasztaltak.

Püspökök

A püspökök száma 13-mal csökkent, az Egyházban 5 364 püspök szolgál. 12-vel több megyéspüspök (összesen 4 134) és 25-tel kevesebb szerzetesrendbeli püspök (1 230) van.

A megyéspüspökök száma kontinensenként mindenhol nőtt: Afrikában (+11), Ázsiában (+5), Európában (+4) és Óceániában (+2) is, ez alól kivételt képez Amerika (-10). A szerzetesrendbeli püspökök számának változása kontinensenként: Afrika (-6), Amerika (-7), Ázsia (-5), Európa (-4), Óceánia (-3).

Papok

A világ összes papjainak száma 414 336 fő (+271). Európában regisztrálták a legnagyobb visszaesést (-2 608), utána következik Amerika (-690) és Óceánia (-69). Afrikában (+1 649) és Ázsiában (+1 989) számuk növekedett.

Az egyházmegyés papok száma 262-vel nőtt, így összesen 282 136-an vannak. Európában (-1 436) és Óceániában (-30) csökkenést, Afrikában (+1 061), Ázsiában (+569) és Amerikában (+98) növekedést jegyeztek fel.

A szerzetesrendbeli papok száma 132 200-ra nőtt. Mind Afrikában (+588), mind Ázsiában (+1 420) növekedést tapasztaltak, ezzel szemben Óceániában (-39), Európában (-1 172) és Amerikában (-788) csökkent a számuk.

Állandó diakónusok

Az állandó diakónusok száma a világban most is növekedett, ezúttal 734-gyel, így számuk 48 238. A legnagyobb növekedést Amerikában mérték (+562), ezt követi Európa (+177), Óceánia (+5), Afrika (+1), csökkenést egyedül Ázsiában jegyeztek fel (-11).

Az egyházmegyei állandó diakónusok száma 790-nel nőtt, összesen 47 603-ra. Minden kontinensen nőtt a számuk: Ázsiában (+18), Európában (+207), Amerikában (+554), Óceániában (+7) és Afrikában (+4) is.

A szerzetesrendbeli állandó diakónusok 635-en vannak. Számuk csökkent Európában (-30), Afrikában (-3), Óceániában (-2) és Ázsiában (-29), egyedül Amerikában tapasztalható növekedés (+8), így összesen 56-tal vannak kevesebben, mint előző évben.

Szerzetesrendbeli nők és férfiak

A nem pap szerzetesek száma idén hetedik éve mutat csökkenést, ezúttal 646 személlyel vannak kevesebben, számuk 50 295. Európában (-236), Amerikában (-390), Óceániában (-86) és Ázsiában (-23) csökkenést regisztráltak, míg Afrikában (+89) növekedést.

A szerzetesrendbeli nők száma is csökkent 11 562 fővel, így számuk összesen 630 099. Ismét Afrikában figyeltek meg növekedést (+835), illetve Ázsiában (+599), csökkenést Európában (-7 400), Amerikában (-5 315) és Óceániában (-281).

A Katolikus Egyház világi intézményeinek tagjai

A Katolikus Egyház világi intézményei férfi tagjainak a száma 582, mely mindenhol csökkent (-32): Európában (-2), Amerikában (-13), Ázsiában (-10) és Afrikában (-7), egyedül Óceániában stagnál (1 személy).

A női tagok száma szintén csökkent 553-mal, összesen 20 913-an vannak. Egyedül Afrikában tapasztaltak növekedést (+30), Európában (-365), Amerikában (-110), Ázsiában (-104) és Óceániában (-4) csökkent a számuk.

Laikus misszionáriusok és hitoktatók

A világ misszionáriusainak száma 410 440, a tavalyihoz képest 34 252-es növekedéssel: Európában (+277), Amerikában (+33 930), Óceániában (+29) és Afrikában (+566) nőtt, míg Ázsiában (-550) csökkent a számuk.

A hitoktatók száma 2 590-nel csökkent, így 3 074 034-en vannak. Számuk Amerikában (-15 651), Európában (-5 658) és Óceániában (-485) csökkent; míg Afrikában (+6 808) és Ázsiában (+12 396) nőtt.

Szeminaristák

A szeminaristák száma idén 1 822-vel nőtt, így elérte a 114 058-at. Afrikában (+509) növekedést mutat, Ázsiában (-898), Óceániában (-53), Európában (-630) és Amerikában (-750) számuk csökkent.

Az egyházmegyei szeminaristák száma 68 609 (-1 350), a szerzetesrendbelieké 45 449 (-427). Az egyházmegyei szeminaristák száma egyedül Afrikában nőtt (+224), mindenhol máshol csökkent: Európában (-688), Amerikában (-784), Ázsiában (-102) is. Óceániában stagnál.

A szerzetesrendbeli szeminaristák száma Afrikában (+285), Európában (+58) és Amerikában (+34) nőtt, Ázsiában (-796) és Óceániában (-53) csökkent.

Katolikus iskolák és oktatás

A katolikus egyház jelenleg 72 667 óvodát működtet 7 532 992 óvodással; 98 925 általános iskolát 35 188 771 tanulóval, 49 552 középiskolát 19 370 736 diákkal, valamint 2 395 540 gimnazista és 3 833 012 egyetemista tanul egyházi intézményekben.

Katolikus önkéntes munka és egészségügyi intézmények

A Katolikus Egyház egészségügyi és önkéntes szervezetei a következőkből állnak: 5 245 kórház, ebből Afrikában 1 418, Amerikában 1 362 található; 14 963 patika (Afrikában 5 307, Amerikában 4 043); 532 gondozóotthon leprásoknak (Ázsiában 269 és Afrikában 201); 15 429 krónikus betegeket ápoló otthon, fogyatékkal élők és idősek számára (Európában 8 031 és Amerikában 3 642); 9 374 árvaház (Ázsiában 3 233 és Európában 2 247); 10 723 bölcsőde (Ázsiában 2 973, Amerikában 2 957); 12 308 házassági tanácsadó központ (Európában 5 504 és Amerikában 4 289); 3 198 szociális rehabilitációs intézmény, valamint 33 840 egyéb intézmény."

Forrás: Magyar Kurír