539. nap: NEK - Szombat: Családi Nap, Eucharisztikus körmenet

2021.09.12

Szombaton, 10 és 15 óra között került megrendezésre a Családi Nap a Margitszigeten. A Családok Jézusban Közösség szervezésében, a Katolikus Társadalmi Napok (KATTÁRS) keretében megvalósuló program rengeteg érdeklődőt vonzott. A szabadtéren felállított közel 70 sátorban különböző közösségek, lelki mozgalmak, szerzetesrendek képviselőit találhatták meg a kilátogatók. Valamennyi korosztály megtalálta az őt érdeklő témát, a gyermekekre különösen nagy gondot fordítottak. Játékokkal, különböző foglalkozásokkal, sporttal várták őket és családtagjaikat. Emellett szentgyónásra és lelki beszélgetésre is volt lehetőség. A színpadokon pedig beszélgetős és zenés műsorok követték egymást, népszerű előadók vállalták el a részvételt. Az utolsó órában dicsőítő koncerten vehettünk részt, többek között az Eucharist, Mező Misi, Sillye Jenő, Csiszér László, Prazsák László állt a színpadon. 15 órakor Székely János püspök atya vezetésével elindult a résztvevők menete a Kossuth térre. 

A szentmise előtt kulturális műsor és tanúságtételek hangzottak el. I. Bartolomaiosz konstantinápolyi ökumenikus pátriárka beszédét a kivetítőkön olvashattuk magyar nyelven. "Életünk és a teremtés örökkévalósága nem a mi tulajdonunk, hanem a teremtő Isten értékes ajándéka. (...) Azoknak a hívőknek, akik az Eucharisztiában egyesülnek az Úrral, eucharisztikusan kell élniük a világban. (...) Az eucharisztikus lelkiség hatalmas átalakító erővel bír a társadalom szempontjából. Ez az életmód jelenti a helyes választ napjaink főbb kihívásaira is. (...) Imádkozzunk az irgalmas Istenhez, hogy erősítse és áldja meg törekvéseinket az egység felé vezető úton."

A szentmisét a Kossuth téren és környékén elhelyezett kivetítőkön követhettük nyomon. Horváth Zoltán atya, a Szent István Bazilika plébánosa köszöntötte a megjelenteket, majd elkezdődött a szertartás. Erdő Péter bíboros, Magyarország prímása mutatta be a liturgiát, a jelenlévő főpapokkal és papsággal együtt, a Boldogságos Szűz Máriára, mint az Egyház Anyjára emlékezve. "A gondviselő Isten különös ajándéka, hogy az eucharisztikus kongresszus lezárása előtt együtt ünnepelhetünk itt, a nemzet főterén. A Parlament épületében most egyszerre jelen van a Szent Korona és legbecsesebb ereklyénk, a Szent Jobb. A mise kezdete előtt halhattuk Bartholomaiosz kostantinápolyi pátriárka szavait. Ezúton is köszönetet mondok neki azért az értékes és szimbolikus jelentésben gazdag tettért, hogy eljött közénk és szólt hozzánk. (...) Mai világunknak égetően szüksége van az egységes kereszténység tanúságtételére."-mondta a bíboros. Majd az evangéliumra utalva folytatta: "Az evangéliumban azt hallottuk, hogy Jézus keresztje mellett ott állt anyja, Szűz Mária és a tanítvány, akit szeretett. Az Üdvözítő a kereszt fájáról bízta édesanyja gondjaira János apostolt, a szeretett tanítványt, az ő személyében pedig az egész Egyházat. Ezért tiszteljük Szűz Máriát, mint az Egyház édesanyját. De nem csak az Egyház egész közösségének, hanem az egyes népeknek is szükségük van a Szűzanya pártfogására. Szent István király halála előtt koronáját, vagyis országát és egész népét Szűz Máriának ajánlotta. Nem ajándékképpen hozta a Boldogasszony színe elé, hanem megrendült könyörgéssel oltalmát és védelmét kérve." A Missziós Keresztről és a Kongresszus hírnökeiről is szólt, végül említette, hogy a szentmise az Országos Ministránstalálkozó programja is. "Elindulunk ma a szentmise után az Oltáriszentséggel gyertyás körmenetre, hogy elmondjuk a városnak és a világnak Krisztus jelenlétének csodáját és kérjük az Ő áldását mindannyiunkra."- zárta beszédét az egyházfő.

A szentmise záró könyörgése és a himnusz eléneklése után kezdetét vette az eucharisztikus körmenet a Hősök teréig. Az Oltáriszentséget virágokkal feldíszített mozgó járművön vitték, a főpapok jelenlétében. Az önkéntesektől gyertyákat kaptunk, amelyeket mindig a Kongresszus himnuszának refrénjére kellett a magasba emelnünk. Több ezer emberrel együtt vonultunk végig a belvároson énekelve, imádkozva, elmélkedéseket hallgatva. Az Andrássy úton már a cserkészek sorfala között vonultunk, akik fáklyákkal világítottak. Odafentről biztos gyönyörű látvány lehettünk, persze az úton zarándokolva is felemelő érzés volt a körmenet számunkra. 

Amikor az Oltáriszentség megérkezett a Hősök terére, felcsendült a Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat ének. Majd a szentségi áldás következett, amit a sok ezer zarándok megrendülve fogadott. Az engesztelő imádság elmondása után, a Boldogasszony Anyánk himnuszt zengve fejeződött be a körmenet.