537. nap: NEK - Csütörtök: a Remény napja

2021.09.10

Csütörtökön, a Remény napján, Udvardy György veszprémi érsek vezette a reggeli zsolozsma imádságot. "Istentől, az Atyától mindannyian megajándékozottak vagyunk. A kongresszus mai napján a remény ajándékára irányítjuk a figyelmünket, hisz keresztségünkben a Fiú által mindannyian megkaptuk a remény ajándékát". Később egy nigériai érsek, majd egy amerikai teológusnő, azt követően egy ecuadori érsek, végül Székely János püspök gazdagította a napunkat.

A nigériai John Onaiyekan bíboros katekézise elején betekintést kaptunk Nigéria vallási eloszlásába: az ország 200 milliós lakosságának 20%-a katolikus, 50%-a mohamedán. Felhívta figyelmünket a hálaadás fontosságára, és arra, hogy azért is vagyunk itt a kongresszuson, hogy imádkozzunk a világért. Ezt követően a Sacramentum Caritatis apostoli buzdítás alapján arról elmélkedett, hogy az Eucharisztia misztérium, amit hinnünk, ünnepelnünk és élnünk kell. Összekötötte ezt az Eucharisztia, mint valóságos jelenlét, áldozat és közösség gondolatával is. A szentmisén való aktív részvételre buzdított minket: "Nem azért megyünk misére, hogy nézők legyünk egy előadáson, hanem, hogy részt vegyünk egy megszentelt eseményen." Beszédében kitért a szentáldozás feltételeire, valamint arra, hogy mikor nem járulhatunk az Úr asztalához. "Az Eucharisztia gyógyít és megtisztít a bocsánatos bűnöktől, valamint megvéd a súlyos bűnöktől." - hívta fel figyelmünket a bíboros. 

Mary Healy amerikai biblikus teológus, egyetemi docens. Egyike annak a három nőnek, akiket 2014-ben Ferenc pápa kinevezett a Pápai Biblikus Bizottság tagjává. Tanúságtételében mesélt az életéről, Istennel való kapcsolatáról, és arról, hogyan változtatta meg életét az "Élet a lélekben" szeminárium. A Szentlélek keresztség után nem sokkal megélte, hogy Jézus közel került hozzá, ő maga is egy élő tabernákulum. "Ez a legnagyobb örömhír, mely valaha elhangozhat, és ami nem változik meg soha: nem a halálé az utolsó szó, mert Jézus feltámadt, és él!" - mondta örvendezve az előadó. Életében nagyon sok áldást kapott Istentől, főleg mióta valóban átadta Neki élete vezetését. Az elmúlt években érdeklődésének középpontjába Jézus gyógyításai, valamint az Egyházban jelen lévő gyógyító szolgálat került. Azt tapasztalta, hogy a gyógyulás sok esetben nem következik be, mert az adott ember nem bocsátott meg még valakinek. Több, csodába illő gyógyulásról is mesélt nekünk. Ajánljuk meghallgatásra, a mai és a hétfői fakultációjával együtt hamarosan elérhető, fordítással együtt a Kongresszus youtube csatornáján.

A szentmise mai főcelebránsa Alfredo José Espinoza Mateus quitói érsek volt, aki homíliájának elején az Úr dicséretétől szólt, majd az evangélium alapján (Mt 5,43-48) az ellenségszeretetről elmélkedett. Reálisan kell látnunk, hogy mindannyiunknak vannak ellenségei. Kövessük az irgalmas Atya példáját és imádkozzunk ellenségeinkért, kérte az érsek. Az ellenségszeretete parancs, amely meghaladja erőinket, ezért az erőt az Eucharisztiából kell merítenünk. "Az Eucharisztia összeköt, erőt ad, arra buzdít, hogy találkozzam testvéreimmel, azzal is, aki nem szeret engem. (...) Az Eucharisztia tegyen bennünket az Úr szeretetének hordozóivá." Érsek atya hívott mindenkit a 2024-es Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra, amelyet Ecuador fővárosában, Quitóban rendeznek meg. Témája Jézus Szent Szíve lesz, mert az országot 150 évvel ezelőtt ajánlották fel Jézus Szent Szívének. A szentmise végén az érsek a quitói Szűzanyáról készült szobrot ajándékozott Erdő Péter bíborosnak. A szentmise zenei része is megragadott minket, hiszen nem mindennapi mise hangzott el. Erdő Péter felkérésére, a Kongresszusra készült, Le Devleske (Az Istennek) című misét hallhattuk, amelyet Oláh Gergő Patrik, a Zeneakadémia tehetséges hallgatója komponált lovári nyelven. A 4 tételes műben felfedezhetjük a magyar és európai cigányzene motívumait, de mégis teljesen illik az egyházi környezetbe. 

A fakultációk közül, mi Székely János előadását és a Boldog Ceferino Intézet bemutatkozását kísértük végig. A püspök atya is kiemelte a lovári nyelven elhangzott mise jelentőségét, majd megemlített több olyan személyt, aki a cigánypasztorációban jeleskedett. Saját tapasztalatairól is mesélt nekünk, majd következett egy szépen összeállított műsor. Elhangzott a nemzetközi és a magyar cigány himnusz, élvezhettünk gitárral kísért saját komponálású dalt, ill. a szendrőládi közösség dicsőítését, és megnézhettük a kazincbarcikai Don Bosco Iskola műsorát. Hallhattunk a hátrányos helyzetű településeken működő tanodákról, a Keresztény Roma Szakkollégiumokról, egy komlói hitoktatónő tapasztalatairól, és egy orvostanhallgató roma szakkollégista tanúságtételével is gazdagodtunk. Két roma házaspár is beszélt a hitéletéről, valamint hallhattuk egy Medjugorjéba, évek óta zarándoklatokat szervező hódmezővásárhelyi szolgáló tanúságtételét. Felemelő volt megélni ezen a délutánon Székely János püspök atya szavait: mi mindannyian az Eucharisztia által "Egy kenyér és egy test" vagyunk, egymás testvérei.

18 óra után öröm volt látni a Bazilikába igyekező emberek sokaságát, amely meg is telt a közösségek szentségimádására. A Kongresszusra készült monstranciát még a Bazilika előtti téren, a kivetítő előtt is sokan csodálták, elmerülve az imádságban.

A missziós színpadokon ezalatt, többek között Dr. Csókay András, Hodász András atya, Csiszér László és az Eucharist együttes lépett fel.