Vándorok vagyunk…

2015.03.05

Egy régi megközelítés szerint a földi életünk egy út, egy zarándoklat. A földi egyházat éppen ezért zarándok egyháznak is hívjuk. Mi, Isten földi népe járjuk az utunkat. El akarunk jutni a célhoz, Istenhez. De ez önerőnkből nem megy. Az Istent és embert elválasztó szakadék túl nagy. De az örömhír éppen ez: "Úgy szerette Isten ezt a világot, hogy egyszülött Fiát adta érte, hogy mindaz, aki benne hisz el ne vesszen, hanem örök élete legyen." (Jn 3,16) Jézus által van szabad utunk az Atyához, Ő az, aki a szakadékot áthidalta. Más szóval Ő a mi szabadítónk, Ő a mi megváltónk. Ezért van remény minden ember számára! Hálánkat kifejezve segítségéért, énekeljük el Urunknak: "Áldunk Téged, imádunk Téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot!"