Szent Cirill és Metód Emlékéremmel tüntették ki Beer Miklóst

2014.11.11

Szent Cirill és Metód, a szlávok megtérítői és a szláv írásbeliség megteremtőinek évfordulója alkalmából, Szent Cirill és Metód Emlékéremmel tüntette ki dr. Beer Miklós váci megyéspüspököt Dr. Tibor Mikuš, a Nagyszombati Kerületi Önkormányzat elnöke. Az érmet még tavaly, az alapítás évében ítélték oda a püspöknek, átadására azonban csak idén november 10-én, hétfőn került sor, a váci püspöki palota dísztermében. Beer Miklós mellett átvehette az emlékérmet Fördős Attila, Vác polgármestere, valamint Alt Gyula, a Váci Szlovák Önkormányzat elnöke is.
A ceremónián részt vett többek között Rastislav Kačer, Szlovákia budapesti nagykövete; Dr. Varga Lajos váci segédpüspök; Berényi József, a Nagyszombati Kerületi Önkormányzat alelnöke és Hollerné Racskó Erzsébet, az Országos Szlovák Önkormányzat elnöke is.

Tibor Mikuš szlovák nyelvű köszöntőjében felidézte találkozásait az egyházmegye és Vác városának vezetőivel. Hangsúlyozta: mind az egyházi, mind a világi kapcsolatokban gyümölcsöző együttműködést és jó szándékot tapasztalt a határ mindkét oldalán. Ennek egyik motorja Beer Miklós megyéspüspök - jelentette ki Nagyszombat megye vezetője. - Büszke vagyok rá, hogy a hivatalos együttműködésen túl, a barátomnak is nevezhetem a püspök urat - tette hozzá Tibor Mikuš.

Beer Miklós, a kitüntetést megköszönve, felidézett egy korábbi találkozást: amikor ő, még esztergomi segédpüspökként, először ment át az újjáépített Mária Valéria-hídon. Emlékezzünk rá, hogy a második világháború során lerombolt számtalan Duna-híd közül éppen ezt, az Esztergomot Párkánnyal összekötő Mária Valéria-hidat állították helyre utoljára - mondotta a megyéspüspök. Felidézte Ferenc pápának a berlini fal lerombolásának huszonöt éves évfordulóján mondott szavait: "Hidakat kell építenünk, és nem falakat!" Emberként és keresztényként talán a legfontosabb feladatunk, hogy újabb és újabb hidakat építsünk, ember és ember, nép és nép, ország és ország között. A hídhoz azonban mindenekelőtt hídfőkre van szükség, olyan pontokra, amelyek képesek megtartani a híd terhét. Ilyen hídfők lehetünk, a barátságunk révén, mi ketten is az elnök úrral - fejezte be köszönő beszédét dr. Beer Miklós.

Magyar Bertalan

Fotó: a szerző