Imádkozzunk a keresztények egységéért!

2018.01.22

Ezen a héten a világon mindenhol a különféle keresztény egyházak tagjai találkoznak egymással és imádkoznak az egységért. Fontosak ezek a napok, mert kicsit megnyílunk egymás felé, és nem azt nézzük, ami elválaszt, hanem Arra tekintünk, Aki összeköt bennünket. A Holdfény Közösség számára is fontos a keresztények egysége, mivel ez Jézus kérése volt: "Legyenek mindnyájan egy!" (Jn 17,21)

Minden kedves látogatónkat kérünk erre, hogy imádkozzanak velünk a Jézusban hívők közeledéséért! Mi ezt a Chemin Neuf Közösség imájával tesszük:

Úr Jézus, ki azért imádkoztál, hogy mindnyájan legyenek egy, kérünk Téged a keresztények egységéért, úgy ahogy Te akarod, azokkal az eszközökkel, melyekkel Te akarod. Add Szentlelkedet, hogy érezzük a szakadás fájdalmát, lássuk bűnünket, és minden reményt meghaladóan reméljünk. Ámen!