Beszámoló Gordon Van Veelen pécsi szolgálatáról

2019.01.24

Ökumenikus és karizmatikus mottóval került megrendezésre 2019. január 21-én Pécsett a holland pünkösdi misszionárius, Gordon Van Veelen profetikus és gyógyító szolgálata. 

Az alkalom 18 órakor kezdődött a pécsi Lyceum templomban. Rőmer Károly és Hamar László vezették a dicsőítő zenekart. A fél órás zenés imádságot követően Gordon testvérünk tanította és buzdította a közel 100 főt, aki eljött az alkalomra. A tanítás közben a Szentlélek indítását követve gyógyulásokért is mondott imát a misszionárius vendég. Több testvér jelezte, hogy jobban lett az ima után. Az est egyik legszebb pillanata talán az volt, amikor egy bottal közlekedő asszony mosolyogva, a botját lóbálva hagyta el a templomot.

Hálát adunk Mennyei Atyánknak, hogy az ökumenikus imahéten egy katolikus templomban pünkösdi lelkipásztor szolgált, aki által megélhettük a keresztények egységét, valamint növekedett a hitünk. Továbbá köszönet Gordon testvérünknek, amiért az Úr gyógyító kegyelmét közvetítette az összegyűlt közösség számára! A Lélek vezesse őt a közelgő afrikai, majd a dél-amerikai szolgálata során is!

Holdfény Közösség 2019.