79. nap: A mi üdvösségünk terve

2020.06.09

A mai napon Ferenc pápa pár nappal korábbi beszédéből idézünk. A Szentháromság titkának kapcsán beszél Isten üdvözítő tervéről, az ő emberek iránti szeretetéről. Fogadjuk be ezeket a gondolatokat, és kérjük a Lelket, hogy ezért belső öröm költözzék a szívünkbe!

"A mai evangélium (vö. Jn 3,16-18), a Szentháromság ünnepének evangéliuma, János apostol tömör megfogalmazásában állítja elénk Istennek a világ iránti, az ő teremtése iránti szeretetének titkát. A Nikodémussal folytatott rövid párbeszéd során Jézus úgy mutatja be magát, mint aki beteljesíti az Atyának a világra vonatkozó üdvözítő tervét. Kijelenti: "Isten annyira szerette a világot, hogy az egyszülött Fiút adta oda" (Jn 3,16). Ezek a szavak azt jelzik, hogy a három isteni személy - az Atya, a Fiú és a Szentlélek - cselekvése egyetlen szeretetterv, mely megmenti az emberiséget és a világot; ez a mi üdvösségünk terve.

Isten jónak, szépnek teremtette a világot, de a bűn után a világ már a rossz és a romlás jegyét hordozza magán. Mi, férfiak és nők, bűnösök vagyunk, mindannyian, ezért Isten közbeléphetne, hogy megítélje a világot, hogy elpusztítsa a rosszat és megbüntesse a bűnösöket. Ehelyett ő szereti a világot, annak bűnei ellenére; Isten szeret mindannyiunkat, akkor is, ha hibázunk és elfordulunk tőle. Az Atyaisten annyira szereti a világot, hogy a világ megmentése érdekében a legértékesebbjét adja oda: egyszülött Fiát, aki életét áldozza az emberekért, feltámad, visszatér az Atyához, és elküldi a Szentlelket. A Szentháromság tehát Szeretet, egészében a világ szolgálatában áll, melyet meg akar menteni és újra akar teremteni.

Ma, amikor Istenre, az Atyára, a Fiúra és a Szentlélekre gondolunk, Isten szeretetére gondolunk! Nagyon jó lenne, ha szeretettnek éreznénk magunkat! "Isten szeret engem": ez az érzés tölt el ma bennünket."

Forrás: Magyar Kurír