289. nap: "A békének az életben kell megmutatkoznia!"

2021.01.05

Kedves Látogatóinknak ma Ferenc pápa újévi beszédét ajánljuk átelmélkedésre.

"Kedves testvérek, jó napot és boldog új évet kívánok!

Azzal kezdjük az új évet, hogy a Boldogságos Szűz Mária anyai és szeretetteljes tekintete elé helyezkedünk, akit a liturgia ma Isten anyjaként ünnepel. Így folytatjuk utunkat az idő ösvényein, rábízva aggodalmainkat és gyötrelmeinket arra, akinek minden lehetséges. Mária anyai gyengédséggel tekint ránk, ahogyan fiára, Jézusra tekintett. Ha a betlehemre nézünk [a teremben felállított betlehem felé fordul], azt látjuk, hogy Jézus nincs a bölcsőben. Úgy magyarázták nekem, hogy a Szűzanya azt mondja: "Megengeditek, hogy egy kicsit karomban tartsam ezt a fiamat?"

A Szűzanya így tesz velünk: karjában akar tartani bennünket, hogy óvjon bennünket, ahogyan Fiát óvta és szerette.

A Szent Szűz megnyugtató és vigasztaló tekintete bátorítás arra, hogy ezt az Úr által adott időt emberi és lelki növekedésünkre fordítsuk, hogy ezt az időt a gyűlölet és a megosztottság felszámolására használjuk - sok van belőlük! -, hogy ebben az időben érezzük magunkat jobban egymás testvéreinek, hogy ezt az időt építésre és ne rombolásra használjuk, hogy gondjainkba vegyük egymást és a teremtett világot. A növekedés ideje, a béke ideje!

A béke ma tartott világnapjának témája éppen a másokkal és a teremtéssel való törődés: A gondoskodás kultúrája mint a béke útja. A fájdalmas események, melyek az emberiség útját jellemezték az elmúlt évben, különösen a világjárvány, megtanítják nekünk, mennyire szükséges érdeklődni mások problémái iránt és osztozni aggodalmaikon. Ez a magatartás jelenti a békéhez vezető utat, mert egy testvéri kapcsolatokon alapuló társadalom építését támogatja. Valamennyiünknek, férfiaknak és nőknek ebben az időben az a feladata, hogy megteremtsük a békét: valamennyien! Nem lehetünk közömbösek ez iránt! Valamennyiünknek feladata a béke megteremtése, mégpedig mindennap és minden környezetben, kezünket nyújtva testvérünk felé, aki vigasztaló szóra, gyengéd gesztusra, együttérző segítségre szorul. És ez Istentől kapott feladat számunkra. Az Úr azt a feladatot adja nekünk, hogy béketeremtők legyünk.

A békét pedig akkor tudjuk majd építeni, ha elkezdünk békében lenni önmagunkkal - békében belül, a szívünkben - és a körülöttünk élőkkel, eltávolítva az akadályokat, melyek meggátolják, hogy gondjainkba vegyük a rászorulókat és a nélkülözőket. Ki kell alakítanunk a "gondoskodás" mentalitását és kultúráját, hogy legyőzzük a közönyt, legyőzzük az elutasítást és a rivalizálást - közöny, elutasítás, rivalizálás -, melyek sajnos túlsúlyban vannak. El kell távolítanunk ezeket a magatartásformákat!

A béke ugyanis nemcsak a háború hiánya. A béke sosem aszeptikus, nem, nem létezik az orvosi műtő békéje! A békének az életben kell megmutatkoznia!

A béke nemcsak a háború hiánya, hanem értelmesen élt élet, amelyet személyes kibontakozásban és másokkal való testvéri osztozásban élünk meg. S akkor az a vágyva vágyott béke, amelyet mindig veszélyeztet az erőszak, az önzés és a gonoszság, az a veszélyeztetett béke akkor válik lehetségessé és megvalósíthatóvá, ha azt Isten által nekem adott feladatnak tekintem.

Szűz Mária, aki megszülte a "Béke Fejedelmét" (Iz 9,6), és aki ennyire gyengéden dédelgeti, babusgatja karjaiban, szerezze meg nekünk az Égből a béke értékes ajándékát, amelyet pusztán emberi erővel nem lehet teljes mértékben elérni. Az emberi erő önmagában nem elegendő, mert a béke mindenekelőtt ajándék, Isten ajándéka! Szüntelen imádsággal kell azt kérnünk, türelmes és tisztelettudó párbeszédet kell érte folytatnunk, együttműködve egymással, nyitottan az igazság és az igazságosság felé, és mindig odafigyelve az egyének és a népek jogos várakozásaira.

Azt kívánom, hogy béke uralkodjon az emberek szívében és a családok körében; a munkahelyen és a kikapcsolódás helyszínein, a közösségekben és nemzetekben. A családokban, a munkában, a nemzetekben: béke, béke!

Gondoljunk csak arra, hogy a mai életet háborúk, ellenségeskedések, pusztító dolgok határozzák meg! Békét akarunk! És ez ajándék.

Az új év küszöbén szeretném kifejezni szívből jövő jó kívánságaimat: boldog és békés új évet kívánok mindenkinek! Valamennyien iparkodjunk, hogy legyen ez a testvéri szolidaritás és a béke éve mindenki számára; bizakodó várakozással és reményekkel teli év, melyet Máriának, Isten anyjának és a mi anyánknak oltalmába ajánlunk."

Forrás: Magyar Kurir