183. nap: Van segítő kegyelem is!

2020.09.21
Hétindító gondolatnak a magyar bíboros, prímás, Dr. Erdő Péter esztergom - budapesti érsek bíztatását adjuk közzé.
„Az isteni vagy természetes törvények megtartását, nem csak saját erőnkből kell vállalnunk, mert Isten kegyelmet ad hozzá, kegyelmet, természetfeletti segítséget, amely megerősít minket. Nemcsak megszentelő kegyelem van, amelyik a bűnt eltörli, és megigazult állapotba hoz minket, hanem van segítő kegyelem is, amely éleslátást ad, amely erőt ad ahhoz, hogy Isten akarata szerint éljünk, szeretetben közeledjünk Hozzá, és így elérjük azt az örök boldogságot, ami az ember Isten rendelte hivatása.”