A Szentatya beszéde a Karizmatikus találkozón

2014.06.10

Kedves Testvérek! 

Nagyon köszönöm szerető köszöntéseteket. Minden bizonnyal valaki elárulta a szervezőknek, hogy nagyon szeretem ezt az éneket: "The Lord Jesus Lives" Amikor Buenos Aires-ben ünnepeltem a szentmisét a Karizmatikus Megújulással, átváltoztatás utáni imádságos csend majd néhány perc nyelveken való ima következett, s aztán ezt az éneket énekeltük éppen olyan örömmel és erővel, ahogyan ti ma énekeltétek. Köszönöm. Otthon éreztem magamat! 

Köszönöm a Lélek-újulásban résztvevőknek, az ICCRS-nek és a Catholic Fraternity-nek ezt a találkozást veletek, mely örömmel tölt el. S hálás vagyok azoknak, akik először tapasztaltál meg a Szentlélek erejét ilyen erővel, azt hiszem Patty volt. Ti, a Karizmatikus Megújulás nagy ajándékot kaptatok az Úrtól. A Lélek akaratából születtetek ujjá, mint ajándék az Egyházért, az Egyházban. Ezzel tudjuk meghatározni, kik vagytok: folyamatos kegyelem. 
Mi a Szentlélek első ajándéka? Hát Ő, saját maga, aki a Szeretet, és aki képessé tesz arra, hogy szeressük Jézust. Ezért hangzott el Nikodémusnak: "szüless újjá Lélek szerint" A karizmák sokféleségének nagy ajándékát kaptátok, olyan sokféleséget, mely harmóniává változik a Szentlélekben az Egyház szolgálatára. 
Amikor rátok, karizmatikusokra gondolok, akkor az Egyház képe rajzolódik sajátosan elém: egy nagy zenekart látok, sokféle hangszerrel, mindegyiknek más a hangja, de mindegyikre szükség van ahhoz, hogy a zene harmonikus legyen. Szent Pál beszél erről a 1 Kor. 12.-ben. A zenekarban , azaz a Megújulásban, senki sem gondolhatja magát fontosabbnak a másiknál. Senki sem mondhatja: Én vagyok a fej! Mint az Egyháznak, csak egy a Fő, csak egy az úr: az Úr Jézus . Tehát ki a Megújulás feje? - az Úr Jézus! S ezt azzal az erővel állíthatjuk, melyet a Szentlélek ad nekünk, hiszen a Szentlélek nélkül senki sem mondhatja: Jézus az Úr! 
Talán tudjátok, hiszen a hírek gyorsan terjednek, hogy a Karizmatikus Megújulás első éveiben, nem igazán szerettem a karizmatikusokat. Azt mondtam: Olyanok, mintha szamba-iskola lennének! Nem imádkoztam úgy ,mint ők, és nem vettem tudomást arról, mi minden új történik az Egyházban. Aztán megismertem őket, és végül megértettem, mennyi jó hatással van a Karizmatikus Megújulás az Egyházra. S hát ez a történet, mely a "szamba iskolával" kezdődött, sajátos módon folytatódott, néhány hónappal a konklávéban való részvételem előtt, az Argentin Püspöki Konferencia a az Argentin Karizmatikus Megújulás lelki segítőjévé nevezett ki. 
A Karizmatikus megújulás nagy erő az Evangélium hirdetésére, a Szentlélek örömében. Vettétek a Szentlelket, s Ő képessé tett benneteket arra, hogy felfedezzétek, mennyire szereti Isten minden gyermekét, és megkaptátok az Ige szeretetét. Annak idején azt mondták, hogy a karizmatikusok mindig magukkal hurcolják a Bibliát, az Újszövetséget! Hát most is nálatok van? Igen?! Hát nem vagyok olyan biztos benne. Hát, amennyiben nem, térjetek vissza az első szeretethez, s legyen mindig nálatok az Isten Igéje! S mindig olvassátok, mindig járjatok Isten Igéjével! 
Isten népe, akik a Karizmatikus Megújuláshoz tartoztok, vigyázzatok, hogy ne veszítsétek el azt a szabadságot, amit a Szentlélek adott nektek. A Megújulás veszélye, ahogyan arra, kedves barátom, Cantalamessa atya sokszor felhívja a figyelmet, hogy túl szervezetté váljatok.
Igen, szükség van bizonyos szervezettségre, de ne veszítsétek el azt a kegyelmet, hogy engeditek, hogy Isten, Istennek bizonyítsa magát! "Ugyanis nincs nagyobb szabadság, mint ha valaki engedi, hogy a Szentlélek vezesse, ha lemond arról, hogy mindent kiszámítson, kontrolláljon, és megengedi a Léleknek, hogy megvilágítson, vezessen, és oda vigyen, ahová akarja. Hiszen a Szentlélek tudja, mire van szükség minden korban, minden pillanatban. S ez misztikus termékenységet jelent. " (Apostoli Exhortation Evangelii Gaudium, 280).
Másik veszély, hogy Isten kegyelmét kontrollálni akarjuk. Gyakran egyes közösségek vezetői - én jobban szeretem, ha szolgálókat mondunk - talán nem is szándékosan, a kegyelem adminisztrátoraivá válnak, döntenek arról, kiért szabad Lélek-keresztségért imádkozni s kiért nem. Ha ez előfordult köztetek, nagyon kérlek, többé ne forduljon elő. Hiszen a Lélek kiárasztói vagytok és nem őrei
A Malines-i dokumentumban jó vezérelveket kaptatok, ahhoz, hogy ne tévesszétek el az utat. Ennek első része: a teológiai és pasztorális útmutatás. A második részt maga Suenens bíboros és Helder Camera, a II. Vatikáni Zsinat nagy alakjai írták: a Karizmatikus Megújulás és az Ökumenizmus. 
S ez a ti dolgotok: evangelizációs és spirituális ökumenizmus, a szegények, a rászorulók, a peremre szorultak iránti figyelem, s mindennek alapja pedig az adoráció! A megújulás alapja Isten imádása! 
Azt kérték tőlem, mondjam meg, mit vár a pápa a Megújulástól. 
Az első: megtérés Jézus szeretetéhez, mert ez átalakítja a keresztények életét, és Isten szeretetének tanúságtevőjévé teszi őket. Az Egyháznak szüksége van arra, hogy a keresztények élete tanúságtétel legyen, és a Szentlélek segít minket, hogy koherens módon élve az Evangéliumot, eljussunk az életszentségre. 
Azt várom mindannyiotoktól, hogy mindenkivel az Egyházban, osszátok meg a Szentlélekben való keresztség kegyelmét. (ezt a kifejezést használja az Ap.Csel.) I 
Azt várom tőletek, hogy evangelizáljatok Isten Igéjével, és hirdessétek, hogy Jézus él, és minden embert szeret. 
Azt várom tőletek, hogy tegyetek tanúságot a spirituális ökumenizmusról, mely megvalósulhat köztetek és más egyházak, keresztény közösségek között, akik hisznek Jézusban, mint Úrban és Megváltóban. 
Igen fontos, ahhoz, hogy Jézus nevében evangelizálhassatok, hogy megmaradjunk a szeretet egységében, melyre Jézus hív minket, minden emberért, hogy megmaradjunk a Szentlélekért való imában, hogy Ő adja meg ezt az egységet. Ne felejtsétek el, hogy a Karizmatikus Megújulás természete szerint ökumenikus. A Karizmatikus Megújulás örvend azon, amit a Lélek más egyházakban művel. (1 Malines 5, 3).
Legyetek közel a szegényekhez, az ínségesekhez, hogy érinthessétek bennük Jézus testét! Kérlek!! 
Keressétek a megújulás egységét, mert az egység a Szentlélektől való, a Szentháromság egységéből születik. Honnan való a szakadás? A Sátántól. Meneküljetek a belső harcoktól! Ne forduljon elő közöttünk! 
Köszönöm az ICCRS-nek és a Catholic Fraternity-nak, a laikusok Pápai Tanácsa pápai jogú szervezeteinek, a Megújulás világméretű szolgálatát. Kérem, hogy vállalják, hogy segítik előkészíteni a papok és püspökök világtalálkozóját, amire jövő júniusban kerül sor. Tudom, hogy már döntöttetek arról, hogy közös irodátok lesz, hogy ezzel is jelezzétek az egységet és gazdaságosabban tudjátok használni az anyagiakat. Nagyon örülök ennek. S azt is köszönöm, hogy már most kezditek szervezni a 2017-es nagy jubileumotokat! 
Testvérek, jegyezzetek meg, imádjátok az Istent, ez az alap! Istent imádni, törekedni az életszentség újdonságára a Szentlélekben! Legyetek a Lélek ajándékainak kiárasztói, szétosztói! Kerüljétek el a túlszervezés veszélyét. 
Menjetek ki az utcákra, hirdetni az Evangéliumot! Jegyezzétek meg, hogy az Egyház Pünkösd reggelén akkor született meg, amikor kilépett a zárt ajtók mögül. Legyetek közel a szegényekhez, érintsétek testükben Jézus sebeit. Vezessen benneteket Szentlélek szabadsága! Nagyon kérlek, ne zárjátok kalitkába a Szentlelket! Szabadsággal éljetek! 
Keressétek a Megújulás egységét, mert az egység forrása a Szentháromság! 
S mindannyotokat, a világ minden karizmatikusát várom, hogy 2017 Pünkösdjén ünnepeljen együtt a pápával a Szent Péter téren! Köszönöm.

Róma, 2014. június 1.