912. nap: „Teremtsünk társadalmi barátságot!”

2022.09.20

A mai napon Ferenc pápa vasárnapi beszédét adjuk közzé. Jézus példázatából kiindulva kreativitásra hív minket a Szentatya, amelyet a világban a szegények javára használhatunk fel...

"A példázat, melyet a mai liturgia evangéliuma elénk tár (vö. Lk 16,1-13), kissé nehezen érthetőnek tűnik. Jézus egy korrupciós történetet mesél el: egy becstelen intézőről van szó, aki lop, amikor pedig gazdája felfedezi ezt, ravaszul cselekszik, hogy kijusson szorult helyzetéből. Tegyük fel a kérdést: mi ez a ravaszság - egy korrupt ember az, aki használja! -, és mit akar Jézus tanítani nekünk?

A történetből láthatjuk, hogy ez a korrupt intéző lebukik, és bajba kerül, mert visszaélt gazdája vagyonával; most pedig számot kell adnia, és elveszíti állását. Ő azonban nem adja fel, nem törődik bele a sorsába, nem vesz fel áldozatszerepet, épp ellenkezőleg, rögvest ravaszul cselekszik, megoldást keres, találékony. Jézus ebből a történetből kiindulva fogalmazza meg számunkra az első provokációt: "Bizony, a világ fiai - mondja - a maguk módján okosabbak a világosság fiainál" (Lk 16,8). Vagyis előfordul, hogy akik sötétben járnak, bizonyos világi kritériumok szerint tudják, hogyan másszanak ki a bajból, tudják, hogyan legyenek ravaszabbak másoknál; ezzel szemben Jézus tanítványai, vagyis mi, néha csak alszunk, vagy naivak vagyunk, nem tudjuk, hogyan kell kezdeményezően kiutat keresni a nehézségekből (vö. Evangelii gaudium, 24). Például a személyes, társadalmi válságokra, de az egyházi válságokra is gondolok: néha hagyjuk, hogy eluralkodjon rajtunk a csüggedés, vagy a panaszkodás és az áldozatszerep csapdájába esünk. Ezzel szemben - mondja Jézus - mi is lehetnénk az evangélium szerint dörzsöltek, lehetnénk éberek és figyelmesek, hogy helyesen ítéljük meg a valóságot, lehetnénk kreatívak, hogy jó megoldásokat találjunk magunk és mások számára.

De van egy másik tanítás is, amelyet Jézus felkínál nekünk. Mert miben áll az intéző ravaszsága? Úgy dönt, kedvezményt ad az adósoknak, és így barátaivá teszi őket annak reményében, hogy segítik majd, amikor gazdája kidobja. Régebben magának gyűjtötte a vagyont, most pedig arra használja, hogy barátokat szerezzen, akik segíthetnek neki a jövőben. Ugyanazt a módszert használja, a lopást. És Jézus így a vagyon használatáról kínál nekünk tanítást: "Szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonból, hogy amikor meghaltok, befogadjanak titeket az örök hajlékokba" (Lk 16,9). Vagyis ahhoz, hogy elnyerjük az örök életet, nem e világi javakat kell felhalmozni, hanem a testvéri kapcsolatainkban megélt szeretet számít.

Itt van tehát Jézus felhívása: ne csak magatok érdekében és önzésetekre használjátok e világnak a javait, hanem használjátok őket arra, hogy barátságokat kössetek, hogy jó kapcsolatokat hozzatok létre, hogy jótékonykodjatok, hogy a testvériséget mozdítsátok elő, és hogy a gyengébbekről gondoskodjatok.

Testvéreim, a mai világban is vannak olyan korrupciós történetek, mint az evangéliumban; tisztességtelen magatartások, igazságtalan politikák, az egyének és intézmények döntéseit uraló önzés és sok más sötét helyzet. De nekünk, keresztényeknek nem szabad elkeserednünk, vagy ami még rosszabb, hagyni, hogy a dolgok úgy mennek tovább, mint eddig, közömbösek maradni. Ellenkezőleg, az evangélium megfontoltságával és okosságával kreatívnak kell lennünk jó cselekedeteinkben, e világ javait - nemcsak az anyagiakat, hanem minden ajándékot, amit az Úrtól kaptunk - nem arra kell használnunk, hogy meggazdagodjunk, hanem arra, hogy testvéri szeretetet és társadalmi barátságot teremtsünk. Ez nagyon fontos: magatartásunkkal társadalmi barátságot kell teremtenünk.

Imádkozzunk a Boldogságos Szűz Máriához, segítsen nekünk, hogy hozzá hasonlóan lélekben szegények, a kölcsönös szeretetben pedig gazdagok legyünk!"

Forrás: Magyar Kurír