851. nap: Egy új, bennszülött pap Kambodzsában

2022.07.21

Egy örömhír a világegyház távoli tájáról...

"Bun Hong Prak szentelési szertartására június 29-én került sor a Keresztelő Szent János-templomban, Busra közösségében, a Kambodzsa északkeleti részén található Mondulkiri tartományban, több mint 500 kilométerre a fővárostól, Phnom Penh-től.

Az első bunong származású fiatal pappá szentelését ünnepli a kambodzsai katolikus egyház. A Fides hírügynökség értesülései szerint a hívek sokasága hagyományos bunong zenével, énekkel és tánccal kísérte az ifjút a templomba.

"Papként az ember arra hivatott, hogy szolgáljon, hogy életét és Isten szentségeit a katolikusoknak adja" - mondta az új pap. A papszentelési misén Olivier Schmitthaeusler püspök, Phnom Penh apostoli vikáriusa örömmel mondta: "Testet ölt az evangélium hirdetése egy távoli vidéken!"

Mondulkiri tartomány vidékét elsősorban a bunong etnikai kisebbség lakja. Az új pap, Bun Hong Prak, aki maga is ebben a közösségben született, azt mondta: "Isten megszólított engem és papjai közé választott, hogy szolgáljam Őt és a közösséget. A püspök által megáldott, hogy erőt adjon az Egyház szolgálatához."

Homíliájában Schmitthaeusler püspök így fogalmazott: "Szent Péter és Szent Pál példaképek számunkra, engedjük, hogy a Szentlélek vezessen bennünket az evangélium hirdetésében, Isten akaratának követésében, Jézus Krisztus, Isten Fia hirdetésében, hittel igyekezve célunk, az örök élet felé." Majd hozzátette: "A pap nem csupán egyszerű munkaként kap küldetést vagy felelősséget, hanem maga Jézus Krisztus szenteli meg egész életét. Ő is részese lesz Jézus életének, és pap lesz egész életére."

A szertartáson három egyházmegye ötvenkét papja volt jelen, s ez alkalomból a püspök azt kérte minden paptól, hogy bátorítsák, fogadják be az új papot, és álljanak példaként előtte, éljenek testvériségben, egy családként Jézus Krisztusban, s váljanak eggyé Istenben.

Olivier Schmitthaeusler püspök emlékeztetett a papi élet jellegzetességeire: alter Christusnak lenni; belépni a papok családjába; hallgatni és hirdetni az örömhírt; imádságos életet élni; kiszolgáltatni a szentségeket, különösképpen az Oltáriszentséget és a bűnbocsánat szentségét; végül pedig föláldozni egész életüket, ahogyan Jézus Krisztus tette.

A püspök köszönetet mondott Bun Hong Prak atyának az odaadással megtett útért, majd hálát adott Kambodzsa nagy katolikus családjának is, kihirdetve, hogy 2022 szeptemberében Phnom Penh apostoli vikariátusa három új diakónust fogad majd a Vianney Szent János Mária Szemináriumba.

Bun Hong Prak atya a tizedik kambodzsai pap, aki pasztorációs szolgálatot végez az ország három egyházi közigazgatási körzetében. Azt mondta: "Meg akarom osztani az örömhírt a körülöttem élő emberekkel, hogy jobban megismertessem velük Jézust és Isten minden teremtmény iránti szeretetét."

A busrai Keresztelő Szent Jánosról elnevezett közösség tizenöt bunong család révén született meg, akik katolikus hitre tértek, amikor Vietnámba menekültek a kambodzsai polgárháború idején. Ott tértek át az animizmusról a katolicizmusra, s ott részesítette őket a keresztség szentségében Jean Moriceau atya, a Párizsi Missziós Társaság (MEP) tagja. Később tíz család visszatért Kambodzsába, akik Busrában telepedtek meg. Öt másik család Dak Damban lelt otthonra.

1996-ban egy fiatal francia önkéntes, Vincent Sénéchal érkezett Busrába, ahol katolikusokat talált. A közösségnek akkor papokra volt szüksége, akik eljönnek hozzájuk és szentmisét celebrálnak.

Ma a busrai plébánia több mint háromszáz katolikus hívőt számlál, legtöbbjük földműves. E plébániáról egy fiatal szerzetesként csatlakozott a Kampong Cham-prefektúrához tartozó Szent Kereszt Szerelmesei Kongregáció egyházmegyei intézményéhez.

Kambodzsa első keresztény közösségét 1555-ben alapították portugál misszionáriusok. A Pol Pot-rezsim idején (1975-1979) a közösséget teljesen tönkretették, mind az infrastruktúra, mind az emberi erőforrások tekintetében. Minden püspököt, papot, a klérust, a világiakat és rengeteg katolikus hívőt meggyilkoltak, a külföldi misszionáriusokat kitoloncolták az országból. A háború után a katolikusok így egy új kezdetet éltek meg: az országban 2001-ben szenteltek pappá először négy kambodzsai fiatalt. A kambodzsai egyház ma körülbelül húszezer katolikus hívőt számlál, tíz kambodzsai pappal és körülbelül tíz khmer szerzetesnővérrel."

Forrás: Magyar Kurír