709. nap: "Ne a rosszat keressük másokban, hanem a jót!"

2022.03.01

A Szentatya elmélkedése ma ráirányítja figyelmünket a nézésünkre és a beszédünkre. Mennyire fontos, hogy Jézustól megtanuljuk a helyes viszonyulást, aki arra hív, hogy megtisztítsuk a szemünket, a beszédünket, de a szívünket is.

A mai liturgia evangéliumában Jézus arra hív bennünket, hogy gondolkodjunk el a nézésünkről és a beszédünkről. Nézés és beszéd!

Először is a nézésünkről. Az Úr szerint az a veszély fenyeget bennünket, hogy a testvérünk szemében lévő szálkára figyelünk, de nem vesszük észre a gerendát saját szemünkben (vö. Lk6,41). Más szóval, borzasztóan odafigyelünk mások hibáira, azokra is, amelyek olyan kicsik, mint egy szálka, míg a sajátjaink felett a legnagyobb nyugalommal napirendre térünk, és nem tulajdonítunk nekik nagy jelentőséget. Igaz, amit Jézus mond: mindig találunk okot arra, hogy másokat hibáztassunk, magunkat pedig igazoljuk. Sokszor panaszkodunk a társadalomban, az Egyházban, a világban tapasztalható rossz dolgokra anélkül, hogy először magunkra kérdeznénk rá, és azon iparkodnánk, hogy először magunkat változtassuk meg.

Minden gyümölcsöző, pozitív változásnak önmagunkon kell kezdődnie! Különben nem lesz változás! De ha nem így teszünk - magyarázza Jézus, akkor vak a szemünk. És ha vakok vagyunk, nem követelhetjük, hogy mások vezetői és tanítói legyünk: egy vak ugyanis nem vezethet másik vakot (vö. Lk 6,39).

Kedves testvéreim, az Úr arra hív bennünket, hogy tisztítsuk meg a szemünket. Először is azt kéri tőlünk, hogy nézzünk magunkba, hogy felismerjük nyomorúságainkat. Mert ha nem vagyunk képesek meglátni saját hibáinkat, akkor mindig hajlamosak leszünk felnagyítani mások hibáit.

Ha viszont felismerjük hibáinkat és nyomorúságainkat, akkor megnyílik előttünk az irgalom kapuja. És miután magunkba néztünk, Jézus arra hív bennünket, hogy úgy nézzünk másokra, ahogy ő - ez a titok: úgy nézni másokra, ahogy ő -, aki először nem a rosszat látja, hanem a jót. Isten így tekint ránk: nem jóvátehetetlen hibákat lát bennünk, hanem hibázó gyermekeket. Megváltoztatja a nézőpontot: nem a hibákra, hanem a hibázó gyermekekre összpontosít. Isten mindig megkülönbözteti az embert a hibáitól. Ő mindig az embert menti. Mindig hisz az emberben, és mindig kész megbocsátani hibáit. Tudjuk, hogy Isten mindig megbocsát. És ugyanerre hív bennünket is: ne a rosszat keressük másokban, hanem a jót!

Nézésünk után Jézus ma arra hív bennünket, hogy gondolkodjunk el a beszédünkön is. Az Úr elmagyarázza, hogy "a szív bőségéből beszél a száj" (Lk 6,45). Így igaz, abból, ahogyan valaki beszél, azonnal látni lehet, mi van a szívében. A szavak, melyeket használunk, elárulják, kik vagyunk. Néha azonban kevés figyelmet fordítunk szavainkra, és felületesen használjuk őket. De a szavaknak súlyuk van: lehetővé teszik számunkra, hogy kifejezzük gondolatainkat és érzéseinket, hangot adjunk félelmeinknek, elmeséljük terveinket, áldjuk Istent és a többi embert.

Sajnos azonban nyelvünkkel előítéleteket is táplálhatunk, gátakat emelhetünk, támadhatunk, sőt pusztíthatunk is; nyelvünkkel elpusztíthatjuk testvéreinket: a pletyka sebeket ejt, a rágalmazás élesebb lehet, mint a kés! Manapság pedig, különösen a digitális világban, a szavak gyorsan terjednek: túl sok az olyan szó, amely dühöt és agressziót közvetít, hamis híreket táplál, és a kollektív félelmet kihasználva torz eszméket terjeszt. Egy diplomata, aki az ENSZ főtitkára volt és Nobel-békedíjat kapott, azt mondta, hogy "a visszaélés a szóval nem más, mint az ember megvetése" (Dag Hammarskjöld: Tracce di cammino [Egy út nyomai], Qiqajon, Magnano BI, 1992, 131).

Tegyük fel hát magunknak a kérdést, hogy milyen szavakat használunk: olyanokat, amelyek törődést, tiszteletet, megértést, közelséget, együttérzést fejeznek ki, vagy olyanokat, amelyek elsősorban arra irányulnak, hogy mások előtt jó színben tűnjünk fel? Továbbá, hogy szelíden beszélünk-e, vagy mérget terjesztve szennyezzük a világot: kritizálunk, panaszkodunk, tápláljuk az elterjedt agressziót?

A Szűzanya, Mária, akinek alázatára Isten rátekintett, a csend Szüze, akihez most imádkozunk, segítsen megtisztítani nézésünket és beszédünket!

Forrás: Magyar Kurír