697. nap: Kicsit több a katolikus megkeresztelt ember, mint egy éve

2022.02.17

A mai napon egy 2020-as statisztika alapján kiadott egyházi anyagot adunk közzé. Ebből kiderül, hogy két kontinensen nő a katolikusok száma, a többi földrészen stagnál vagy csökken. Hátradőlni nem szabad, hiszen a kereszténység missziós vallás!

"A napokban megjelent Pápai évkönyvből kiderül, hogy egy metropóliát, illetve két püspöki székhelyet hoztak létre 2021-ben. Az Egyházi statisztikai élvkönyv a 2020-as év adatait vizsgálta 2019-cel összevetve; ez betekintést nyújt a Katolikus Egyház helyzetének változására az egyes földrészeken.

Kiderül többek között, hogy 2019 és 2020 között 1 milliárd 344 millióról 1 milliárd 360 millióra nőtt a megkereszteltek száma. Ez 16 millió főnyi emelkedést jelent, ami 1,2 százaléknak felel meg. A világ összlakosságának növekedéséhez mérve (ami 7 milliárd 578 millióról 7 milliárd 667 millióra duzzadt) azt látjuk, hogy a katolikusok számaránya változatlanul 17,7 százalék körül mozog, az arányokat tekintve azonban nagy eltérések mutatkoznak az egyes kontinenseken.

Ázsiában jelentős, 1,8 százalékos emelkedést látunk, Afrikában 2,1 százalékkal több a keresztény, míg Európában csupán 0,3 százalékkal emelkedett az arányuk. A katolikusok számaránya továbbra is Afrikában növekszik a leginkább.

Világviszonylatban elmondhatjuk, hogy Amerikában él a katolikus hívek 48 százaléka (28 százalékuk Dél-Amerikában). Enyhén emelkedik az ázsiai katolikusok száma: a világ lakosságának 59 százalékát kitevő ázsiaiak 11 százaléka katolikus. Óceánia változatlanul 0,8 százalékkal járul hozzá a katolikusok arányához a világban.

Elmondható továbbá, hogy a 2019-es évhez képest csökkent a püspökök száma: 5364-ről 5363-ra változott. Arányuk Amerikában és Európában változatlan maradt, míg Afrikában szolgál a világ püspökeinek 13,4 százaléka. 2020 végére a világon összesen 410 219 egyházmegyés, illetve szerzetes pap működött (számuk 4117-tel kevesebb, mint 2019-ben).

Az egy évvel korábbi létszámadatokhoz képest Észak-Amerikában és Európában is csökkenést látunk, Afrikában és Ázsiában azonban emelkedő a tendencia. a legtöbb pap egyelőre Európában és Amerikában él (40, illetve 29,3 százalék), majd Ázsia következik 17,3, Afrika 12,3 és végül Óceánia 1,1 százalékkal.

A papok és a hívek számának összevetéséből egyértelműen kiderül, hogy nem elegendő a papi hivatások száma a lelkipásztori ellátásukra.

Pozitív változás mutatkozik ugyanakkor az állandó diakónusok arányában: itt határozott az emelkedés világviszonylatban. Az egyes kontinenseken a lakosság sem ugyanabban az arányban növekszik, ezért a lelkipásztorok hiánya nem általánosítható. Ez annál is inkább igaz, mert azt az ellátandó területek nagysága is befolyásolja. 2019-ben az állandó diakónusok 48 238-an voltak világszerte, egy évvel később 48 635 a számuk, ami közel 1 százalékos emelkedést jelent. A legdinamikusabban az amerikai földrészen nőtt az arányuk, míg például Európában enyhén csökkent. A nem papi szerzetesi hivatások tekintetében enyhe növekedés tapasztalható a 2019-es és a 2020-as év adatait összevetve.

50 295-ről 50 569-re nőtt a számuk. Afrikában 1,1 százalékkal, Ázsiában 2,8 százalékkal, míg Európában 4 százalékkal emelkedett a szerzetestestvérek száma. Amerikában ehhez képest 4 százalékos, Óceániában pedig 6 százalékos csökkenést látunk. Erőteljesen csökkenő tendenciát mutat a szerzetesnők száma is: globálisan 1,7 százalékkal vannak kevesebben a korábbi adathoz képest: 2019-ben 630 099-en voltak, egy évvel később már csak 619 546-an. A legtöbb hivatás Afrikában (3,2 százalékos növekedés), Ázsiában (0,2 százalékos növekedés) születik, míg Európában (4,1 százalékos csökkenés), Amerikában (2,8 százalékos csökkenés) és Óceániában (5,7 százalékos csökkenés) drasztikus visszaesést látunk.

Afrikát kivéve minden földrészen csökkent a papi hivatásra készülők száma is. Afrikában 2,8 százalékkal többen járnak nagyszemináriumba. 2019-hez képest 2020-ra világviszonylatban 114 058-ról 111 855-re esett vissza a papi hivatásra készülők aránya. Európában, Amerikában és Ázsiában, de főként az öreg kontinensen számottevő a csökkenés: 4,3 százalékos. 2019-ben a világ szeminaristáinak 58,3 százaléka készült a papságra Afrikában és Ázsiában, míg arányuk egy évvel később már 59,3 százalék. Ebből jól látható az elmozdulás a katolikus hívek és hivatások növekedése tekintetében az afrikai és ázsiai kontinensen."

Forrás: Magyar Kurír