522.nap: Eucharisztikus csodák - Siena, Olaszország

2021.08.26

Sienában, egy máig tartó csoda szemtanúi lehetünk, 1730 óta 223 darab Szentostya őrizte meg eredeti épségét.

1730. augusztus 14-én, Szűz Mária mennybevételének vigíliáján szentmisét mutattak be a Szent Ferenc bazilikában. Az áldoztatás után a megmaradt Szentostyákat behelyeztek a tabernákulumba. Éjjel tolvajok törtek be a templomba, és ellopták a szentségházból az ezüst cibóriumot, benne a Szentostyákkal. Az egyházi és világi hatóságok is a tolvajok nyomába eredtek.

Két nap múlva a Santa Maria di Provenzano templomban tartott szentmise alatt az atya észrevette, hogy a mellette lévő persely tele van fehér ostyákkal. Az érsek azonnal a helyszínre sietett, hogy megbizonyosodjon róla, hogy a talált ostyák azonosak-e az ellopott Szentostyákkal. A vizsgálat alapján erre derült fény, és pontosan 348 db egész és 6 db fél Szentostyát találtak. Másnap az érsek és a hívek nagy körmenettel vitték vissza a Szentostyákat a Szent Ferenc templomba. Hívek sokasága özönlött a városba mindenfelől, ezért az előkerült Oltáriszentséget nyilvános Szentségimádásra helyezték ki. Közben egy szentmise után már csak 223 db Szentostya maradt. Többek javaslatára ezeket már nem osztották ki a szentáldozáskor, hanem megőrzésre méltó helyre vitték. A szerzetesek az évek, évtizedek alatt azt tapasztalták, hogy a Szentostyák állapota nem változik, sőt megőrizték frissességüket és kellemes kenyér-illatukat.

Az eltelt közel 300 esztendőben sok tudós vizsgálta meg a Szentostyákat, amelyeket közben megszámoltak, így nedvességgel és porral is érintkeztek, de azok kémiailag változatlanok maradtak. 1914-ben Szent X. Pius pápa megbízásából világhírű tudósok csoportja az alábbiakat állapította meg: "A sienai szentostyák esete klasszikus példája annak, hogy az 1730-ban kovásztalan oltárkenyérből átváltoztatott ostyák tökéletesen konzerválódtak. Ez a sajátságos jelenség ellentéte a szerves anyag tartósságára vonatkozó természetes törvénynek. A tudomány történetében tehát egyedülálló esetről van szó."

1922-ben kristálytartóba helyezték át a Szentostyákat, 1950-ben pedig értékes szentségtartóban kaptak helyet. 1951-ben azonban ellopták az értékes szentségtartót, feltörték és a Szentostyákat a tabernákulum márvány alapzatára borították, de azok akkor is épek maradtak. 

Számos szent és pápa zarándokolt el Sienába, hogy lerója tiszteletét az eucharisztikus csoda előtt: Bosco Szent János, Szent X. Pius, Boldog XV. Benedek, XI. Pius, XII. Pius, Boldog XXIII. János, VI. Pál. II. János Pál pápa is imádkozott a Szentostyák előtt, a városban tett látogatása során. "A sienai állandó eucharisztikus csoda, amely számára az idő megállt, még a kételkedők és a távolállók számára is lehetőség arra, hogy saját szemükkel lássák és kezükkel kitapintsák Krisztus egyik legnagyobb földi csodáját, amely előtt a tudomány is fejet hajt" - mondta akkor a Szentatya.