466. nap: Eucharisztikus csodák - Bolsena, Olaszország

2021.07.01

A mai napon a közép-itáliai Bolsena városában történt eucharisztikus csodát ismerhetjük meg. A bolsenai csoda 1263-ban történt a Szt. Krisztina vértanú tiszteletére emelt templomban.

Egy Rómába utazó cseh pap utazóban volt Bolsena városán, és a szentmise bemutatása közben kétségek kezdték gyötörni, hogy az ostya valóban Krisztus testévé változott-e? Az átváltoztatáskor a pap észlelte, hogy az átváltoztatott ostyából vércseppek hullottak a korporáléra, az oltárra, és még a márványpadlóra is. A vércseppek ma is jól láthatók. A hívek gyorsan IV. Orbán pápához siettek a csoda hírével, aki éppen a közeli Orvietoban volt. A pápa utasítására kivizsgálták a csodát, majd utasította az egyházmegye püspökét, hogy vigye el hozzá az ostyát és a vérfoltos terítőt. Az ereklyéket az orvietói katedrálisban helyezték el.

A csoda hatására IV. Orbán pápa 1264. szeptember 8-ai dátummal bullát adott ki, amellyel elrendelte Corpus Domini, Úrnapja ünnepét, amikor is Krisztus szent testét és vérét ünnepeljük. Ekkor bízta meg Aquinói Szt. Tamást, hogy írja meg Úrnapja ünnepének mise- és zsolozsmaszövegeit. 

Szt. Tamás az új ünnepre írta a mai napig is gyakran énekelt himnuszunkat:

Tantum ergo Sacramentum
veneremur cernui,
et antiquum documentum
novo cedat ritui:
praestet fides supplementum
sensuum defectui.

Genitori Genitoque
laus et jubilatio
salus, honor, virtus quoque
sit et benedictio:
procedenti ab utroque
compar sit laudatio. 

Amen.