452. nap: Eucharisztikus csodák - Báta

2021.06.17

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve csütörtökönként új sorozatot indítunk Eucharisztikus csodák címmel. Elsőként Bátára kalauzoljuk Olvasóinkat, amely a Szent Vér egyetlen magyarországi kegyhelye.

Az 1093-ban alapított Szent Mihályról nevezett bencés kolostorban valamikor a 14. század közepén történhetett az eucharisztikus csoda, amikor is az átváltoztatott szentostya vérezni kezdett. Sajnos a csoda pontos leírása nem maradt fenn, de korabeli forrásokból tudjuk, hogy a bátai apátsági templomban történt és 1415-ben már országosan ismert volt. A későbbi pápai búcsúkiváltság szövege az ereklyét csodás módon, az Oltáriszentségből kiömlő vérnek mondja. Ugyancsak csodás vérnek említik a 16. század közepén is. Feltételezik, hogy a vérzés jelensége folyamatos volt, mert a középkori források többször nevezik vérző ostyának. A vérző ostyát gótikus monstranciában tartották üvegtok alatt.Nagyobb ünnepeken az ereklyét felmutatták a híveknek. Magyar királyok is sokszor keresték fel Bátát. A kegyhely két legjelentősebb búcsúnapja Úrnapja és Szent Mihály arkangyal ünnepe volt, amelyhez országos jelentőségű vásárok is kapcsolódtak.

A Szent Vérhez kapcsolható első csoda bekerült a híres Thuróczi krónikába is. Eszerint 1415-ben Garai János a bosnyákok és törökök ellen harcolva fogságba esett. Itt fogadalmat tett, ha kiszabadul, Bátára zarándokol a mi Urunk Jézus Krisztus drága Vérének dicsőségére, fogadalmának emlékére. A súlyos vasgolyók, amelyekkel a fogságban tartották, még Mátyás idején is a templom kapujára akasztva hirdették Garai szabadulását.

1526-ban II. Lajos király az ország vezetőivel a bátai kegytemplomban járult a szentségekhez, itt tartották a mohácsi csata előtt az országtanács utolsó ülését, s a Szent Vér áldását fogadva innen indult a sereg a végzetes csatába. A kegyhelyet a török elpusztította 1539-ben, az ereklye további sorsáról nem tudunk.

A tragikus esemény 400. évfordulójára, 1939-ben épült fel a ma is látható neoromán stílusú kegytemplom. A mai Szent Vér ereklye 2017-ben került Bátára a nyitrai püspök adományából. Az ereklye annak a kendőnek a darabja, amely Jézus arcát takarta a sírban, s amelyet a vallásos tisztelet Veronika kendőjének nevez. Itt új ereklyetartót készítettek a Szent Vér ereklyének, s azt 2018-szeptember 15-én ünnepélyesen helyezték el a Szent Vér kegytemplom szentélyében, a tabernákulum felett.