422. nap: Miért lát örömre okot Ferenc pápa?

2021.05.18

Az alábbiakban Krisztus földi helytartója tanítja a hív közösséget: örömre szeretne hangolni bennünket, mert Jézus eltávozott, és vár ránk!

"Ma Olaszországban és más országokban az Úr mennybemenetelének főünnepét üljük. Az evangéliumi szakasz (Mk 16,15-20) - Márk evangéliumának záró része - a feltámadt Úr utolsó találkozását mutatja be a tanítványokkal, mielőtt felmegy az Atya jobbjára. Mint tudjuk, a búcsúzások általában szomorúak, a veszteség, az elhagyatottság érzését keltik a helyben maradókban; a tanítványokkal azonban nem ez történik. Az Úrtól való elválás ellenére nem csüggedtek, sőt, vidámak, és készen állnak arra, hogy misszionáriusként elinduljanak a világba.

Miért nem szomorúak a tanítványok? Miért kell nekünk is örülnünk, amikor látjuk Jézust a mennybe menni? A mennybemenetel teljessé teszi Jézus küldetését közöttünk.

Ha ugyanis Jézus értünk szállt le a mennyből, akkor értünk is száll fel oda. Miután leszállt emberségünkbe és megváltotta azt - Isten, az Isten Fia leszáll, emberré lesz, felveszi emberségünket, és megváltja azt -, most felmegy a mennybe, és magával viszi testünket is.

Ő az első ember, aki belép a mennybe, mert Jézus ember, valódi ember, ő Isten, valódi Isten; a testünk a mennyben van, és ez örömöt szerez nekünk. Most már az Atya jobbján található egy emberi test - ez az első alkalom! -, Jézus teste, és ebben a misztériumban mindannyian jövőbeli rendeltetési helyünket szemléljük.

Egyáltalán nem elhagyásról van szó, Jézus örökre a tanítványokkal, velünk marad! Imádságban marad, mert ő mint ember imádkozik az Atyához, és mint Isten, ember és Isten, megmutatja neki a sebeket, amelyekkel megváltott bennünket. Jézus imája ott van, együtt a testünkkel: ő egy közülünk, Istenember, és imádkozik értünk. És ez biztonságot kell, hogy adjon nekünk, sőt, örömet, nagy örömet!

A második ok az örömre pedig Jézus ígérete. Azt mondta nekünk: "Elküldöm nektek a Szentlelket." És ott, a Szentlélekkel együtt születik meg a parancs, amelyet éppen a búcsúzáskor ad Jézus: "Menjetek el a világba, hirdessétek az evangéliumot!" És a Szentlélek ereje lesz az, ami elvisz bennünket oda, a világba, hogy elvigyük az evangéliumot. És a Szentlélek, akit azon a napon Jézus megígért, kilenc nap múlva, pünkösd ünnepén eljön majd.

Pontosan a Szentlélek az, aki lehetővé tette, hogy ma mindannyian ilyenek legyünk.

Nagy öröm! Jézus a mennybe ment: az első ember az Atya színe előtt. A sebekkel távozott, melyek megváltásunk árát jelentették, és imádkozik értünk. Aztán elküldi nekünk a Szentlelket, megígéri nekünk a Szentlelket, hogy menjünk evangelizálni. Ez a mai nap öröme, ez a mennybemenetel napjának öröme.

Testvéreim, a mennybemenetel mai ünnepén, miközben az eget szemléljük, ahová Krisztus felment és az Atya jobbján ül, kérjük Máriát, a Mennyek Királynőjét: segítsen nekünk, hogy a feltámadt Úr bátor tanúi legyünk a világban, az élet konkrét helyzeteiben!"

Forrás: Magyar Kurír