403. nap: Jó hír: a világ számos pontján nő a papi hivatások száma

2021.04.29

Bár Európa és Észak-Amerika más tendenciát mutat, Ázsiában, Afrikában, Dél-Amerikában, az óceániai térségben sok országban egyre többen felelnek "igennel" az Úr hívására, hogy papként szolgálják Őt és az Övéit.

"Venezuelában 804-en tanulnak az ország 21 szemináriumában, beleértve azokat is, akik az előkészítő évre járnak. A világ másik részén, Pápua Új-Guineában és a Salamon-szigeteken 286 fiatal jelentkezett tavaly papképzésre. Sokaknak hosszú utat kellett megtenniük a jelentkezéshez a csendes-óceáni szigetvilág legeldugottabb szigeteiről. Bangladesben, ebben a 165 milliós országban, ahol mindössze félmillió katolikus él, 2020-ban rekordot döntött az új papok száma: huszonhat lelkipásztort szenteltek.

Afrikában már évek óta stabilan növekszik a papi hivatások száma, olyannyira, hogy immár globális szinten érzékelhető, hogy működik egyfajta "körforgás" a misszióban: ma már számos afrikai pap támogatja, erősíti az európai egyházakat, végleg meghaladva ezzel a korábbi földrajzi megkülönböztetést, miszerint vannak küldő és vannak fogadó egyházak. A számos példa közül az egyik Tanzánia: kevésnek bizonyult az országban működő öt szeminárium, ezért tavaly decemberben egy újat is megnyitottak Kahamában (Nazareth Major Seminary), ahol az első évre máris 106 diák iratkozott be, és a következő három évben 480 szeminaristára számítanak.

"Ti, afrikaiak, már saját magatok misszionáriusai vagytok. Krisztus Egyháza valóban mélyen gyökerezett ebben az áldott földben" - mondta VI. Pál pápa az afrikai püspöki szimpózium záró szentmiséjén 1969. július 31-én az ugandai Kampalában. Több mint ötven évvel Montini pápa kijelentése után az afrikai egyházban a hivatások virágzása immár bizonyosság, a kontinens szintjén és az egyetemes egyház szintjén is látható, még ha olykor vita is támad a hivatások növekedésének okairól, amelyek között a hitbeli elhivatottság mellett társadalmi és antropológiai okok is vannak.

"A papságra vágyó afrikai fiatalok olyan egyházakból származnak, ahol a felszentelt papok evangéliumi tanúságtétele bátorítja ezt a radikális döntést - mondta el a Fides hírügynökségnek Elias Essognimam Sindjalim togói pap, a komboniánus szerzetesek papképzéssel foglalkozó főtitkára. - Azt hiszem, a hivatások termékeny talaja, hogy az afrikai helyi egyházak, amelyek kísérik a fiatalokat a hitbeli növekedés útján, igazán élő, életvidám egyházak. Ha néhány jelöltben kezdetben benne is van, hogy a szegénység elől menekül, a hosszú képzés alatt a szándékaik megtisztulnak, ez szükséges a pappá szenteléshez. Ahol hitbeli élet van, ott működik a Szentlélek, és csak a hitéletben elmélyülő fiatalok hallhatják meg Isten hangját, aki arra szólítja őket, hogy lépjenek a hivatás útjára. Ezenkívül pedig sok fiatal mondja: »Misszionárius akarok lenni, mint X. Y.«, és említik egy társukat vagy egy helyi papot. Az evangéliumi tanúságtétel ragályos és gyümölcsöt terem."

Elias atya hozzátette, nem szabad megfeledkezni a hitből fakadó karitatív tevékenység társadalmi hatásáról sem: "Sok afrikai országban az Egyháznak az iskolákban, a kórházakban, a támogató központokban, az igazságosság, a béke, a teremtésvédelem területén folytatott szociális szolgálata mindennap konkrét módon emberek életét menti meg." Ez Isten kegyelmétől kísérve felébreszti a szívekben a hála érzését, és ösztönzést ad, sok fiatal felfedezi magában az Istennek és a felebarátnak való önátadás hivatásának csíráját.

Az indiai Pushpa Anbu Augustine, az Isteni Ige Társaságának hivatásokért felelős főtitkára is egyetért azzal, hogy létezik a "vonzásnak" ez a dinamizmusa, ami lényeges a hit átadásában. A verbita misszionáriusok az ázsiai kontinensen gyökereznek, ahol összesen 681 diák és 283 novícius végzi náluk a papképzést, az ázsiai-csendes-óceáni térség mintegy húsz országából. "A járvány idején is ott vannak a misszionáriusaink, papjaink a perifériákon a legszegényebbek, a kirekesztettek szolgálatában, és elkötelezetten munkálkodnak azon, hogy Krisztus és evangéliuma nevében az utolsókat tegyék az első helyre. Amikor a fiatalok látják ezeket a misszionáriusokat, vonzerőként hatnak rájuk, megszületik bennük a vágy, hogy csatlakozzanak hozzájuk" - jegyzi meg Augustine atya.

Ázsia tekintetében van még egy fontos szempont: "A családok nagyon összetartók. A hitbeli képzés fontos része már a családban megtörténik, a szülők a gyerekeket Isten ajándékának tartják. A családok a maguk és mások iránt érzett felelősségre nevelik a gyerekeket. Így a család támogatásával, bátorításával megtanulják szabadon megválasztani útjukat az életben. Ázsiában a fogyasztásra és a haszonra épülő kultúrában is él még a spirituális dimenzió, és a vallásos élet sok fiatalt vonz" - hangsúlyozta a verbita szerzetes."

Forrás: Magyar Kurír