1073. nap: "Az ördöggel ne vitatkozzunk!"

2023.02.28

Ferenc pápa vasárnapi elmélkedésében a kísértés leküzdési módjaira irányítja rá a figyelmünket. Érdemes tanulni tőle a Nagyböjt kezdetén.

Nagyböjt első vasárnapjának evangéliuma a pusztában lévő Jézusról szól, akit megkísért az ördög (vö. Mt 4,1–11). Az ördög jelentése "megosztó". Az ördög mindig megosztani akar, Jézus megkísértésével is megosztásra törekszik. Nézzük hát, kitől akarja őt elszakítani, és hogyan kísérti őt.

Kitől akarja az ördög elszakítani Jézust? Miután Jánostól megkapta a keresztséget a Jordánban, Jézust az Atya "szeretett Fiamnak" (Mt 3,17) nevezte, és a Szentlélek galamb alakban leszállt rá (vö. Mt 3,16). Az evangélium tehát a szeretetben egyesült három isteni személyt mutatja be nekünk. Később pedig maga Jézus mondja majd: azért jött a világba, hogy minket is részesévé tegyen az ő egységének az Atyával (vö. Jn 17,11). Az ördög épp az ellenkezőjét teszi: azért lép a színre, hogy elszakítsa Jézust az Atyától, és eltérítse a velünk való egység megteremtésére irányuló küldetésétől. Az ördög mindig megoszt és elszakít.

Most pedig azt nézzük meg, hogyan próbálja ezt megtenni. Az ördög ki akarja használni Jézus emberi állapotát, aki legyengült, mert negyven napig böjtölt, és éhezik (vö. Mt 4,2). A gonosz tehát három erős "mérget" próbál belefecskendezni, hogy megbénítsa Jézus egységre irányuló küldetését. Ez a három méreg: a ragaszkodás, a bizalmatlanság és a hatalom. Először is a dolgokhoz, a szükségletekhez való ragaszkodás mérge; az ördög meggyőző érveléssel próbálja sugallni Jézusnak: "Éhezel, miért kell böjtölnöd? Hallgass a szükségletedre, elégítsd ki, jogod és hatalmad van hozzá: változtasd a köveket kenyérré." Aztán a második méreg, a bizalmatlanság: "Biztos vagy abban – sugallja a gonosz –, hogy az Atya a javadat akarja? Tedd próbára, zsarold meg! Vesd le magad a templom legmagasabb pontjáról, és kényszerítsd arra, hogy azt tegye, amit te akarsz." Végül a hatalom: "Nincs szükséged Atyádra! Miért várnád az adományait? A világ szempontjait kövesd, szerezz meg magadnak mindent, és hatalmas leszel!" Jézus három kísértése.

Mi is átéljük ezt a három kísértést, mindig. Szörnyű, de így van, nálunk is: a dolgokhoz való ragaszkodás, a bizalmatlanság és a hatalomvágy három elterjedt és veszélyes kísértés, amelyet az ördög arra használ, hogy elszakítson bennünket az Atyától, hogy ne érezzük magunkat többé egymás testvéreinek, hogy magányba és kétségbeesésbe taszítson. Ezt akarta tenni Jézussal, ezt akarja tenni velünk: kétségbeesésbe taszítani! De Jézus legyőzi a kísértéseket. Hogyan győzi le? Úgy, hogy nem vitatkozik az ördöggel, hanem Isten igéjével válaszol. Ez fontos: az ördöggel nem szabad vitatkozni, az ördöggel nem szabad szóba állni! Jézus Isten igéjével száll szembe vele. Három mondatot idéz a Szentírásból, amelyek a dolgoktól való szabadságról (vö. MTörv 8,3), a bizalomról (vö. MTörv 6,16) és Isten szolgálatáról (vö. MTörv 6,13) szólnak. Három olyan mondatot, amelyek szemben állnak a kísértéssel. Sosem áll szóba az ördöggel, nem tárgyal vele, hanem a Szentírás áldásos szavaival visszautasítja sugallatait. Ez figyelmeztetés számunkra is: az ördöggel ne vitatkozzunk! Ne tárgyaljunk vele, ne beszéljünk vele! Nem győzzük le, ha tárgyalunk vele, ő erősebb nálunk.

Az ördögöt úgy győzzük le, hogy hitben szembeállítjuk vele az isteni igét. Jézus így tanít meg bennünket arra, hogy megvédjük egységünket Istennel és az emberekkel a megosztó támadásaival szemben. Az isteni ige Jézus válasza az ördög kísértésére.

Tegyük fel magunknak a kérdést: milyen helye van Isten igéjének az életemben? Folyamodom-e hozzá lelki küzdelmeimben? Ha van egy visszatérő vétkem vagy kísértésem, miért nem folyamodok segítségért, miért nem keresek egy igehelyet, amely válaszolna erre a vétekre? Amikor pedig jön a kísértés, elmondom, elimádkozom ezt az igehelyet, bízva Krisztus kegyelmében. Próbáljuk ki, segíteni fog a kísértésekben, sokat fog segíteni, mert a bennünk kavargó hangok között felhangzik majd Isten igéjének áldásos hangja. Mária, aki befogadta Isten igéjét, és alázatával legyőzte a Megosztó gőgjét, kísérjen bennünket a nagyböjt lelki küzdelmeiben!

Forrás: Magyar Kurír