1030. nap: „Ha látni akarod a jövőt, nézz hátra”

2023.01.16

A hetet Barsi Balázs atya gondolataival indítjuk:

"Krisztus győzelme lényegét tekintve nem jövőbeli, hanem már megtörtént esemény. Ha
előre akarsz tekinteni és látni a jövőt, hátra nézz - tanít a Jelenések könyve -, vissza a
Kálvária hegyére, ahol meghalt érted és mindenkiért az ártatlan Bárány, Isten egyszülött Fia.
Mindaz, ami eljövendő: a megpróbáltatások a te életedben és az emberiség történelmében, a világmindenség teljes összeomlása és tűzben való elégése, a halottak feltámadása és Krisztus
dicsőséges eljövetele az ég felhőiben mind nem mérhető ahhoz az eseményhez, amely érted
és minden emberért már megtörtént a Golgota véres ormán: az egyszülött Fiú halálához, mely
által győzelmet aratott a halál és az alvilág fölött."

Barsi Balázs: "Neked adom az élet koronáját"